Nordland Høyres fylkestingsrepresentant Marianne Dobak Kvensjø ønsker å ta opp i fylkestinget hvordan fylkeskommunen kan ta i bruk sine egne lokale ungdomsbedrifter. Forslaget skal fremmes ved Nordland fylkestings samling i februar 2019.

Det skriver Høyre i en pressemelding.

– Her kan man gjennom enkle midler gi flere muligheten til å lykkes og være med på å tilrettelegge og skape engasjement for å skape egne arbeidsplasser, skriver Høyre i pressemeldingen.

Forslaget innebærer at fylkesrådet skal dele ut gaver ved å benytte seg av lokale ungdomsbedrifter ved konferanser og reiser. Partiet mener forslaget skal fremme innovasjon og entreprenørskap hos unge i Nordland.

 – Dette kan gi økt gründervirksomhet også senere i livet for vår ungdom. Fylkeskommunen har et særlig ansvar for å legge til rette for dette.