Denne uka sa Høyre i Stortinget tydelig NEI til regjeringens grunnrenteskatt på sjømatnæringa. Vi sier heller JA til verdiskaping, jobber og lokalsamfunn langs kysten.

I Nord-Norge har oppdrett klart det utrolige: i små kystsamfunn har varig befolkningsnedgang stoppet opp, og noen steder snudd til vekst. Steigen, Lurøy og Hadsel er bare noen eksempler på dette i Nordland.

For noen tiår siden, sist gang vi eksperimenterte med rammevilkårene til det som er vår nest største eksportnæring, ga det oppsving for konkurrenter i Skottland og Chile.

Etter at regjeringen har nektet å reelt forhandle i Stortinget om Høyres løsning for sjømatnæringen, basert på en form for produksjonsavgift eller lavere skatteprosent, er resultatet nedslående. Med et syltynt flertall har regjeringen banket gjennom et politisk eksperiment med en svært viktig og innbringende distriktsnæring.

Mowi varsler nå en kraftig nedskalert satsing langs norskekysten som direkte konsekvens av vedtaket i Stortinget. Nord-Norges største oppdrettsselskap Nordlaks vil som følge av grunnrente, i kombinasjon med skatt på norsk eierskap (formuesskatt), satse mer i Florida fremover enn i Nord-Norge.

Vi har ingenting imot USA, men norske politikeres oppgave er å legge til rette for vekst, jobber og verdiskaping langs norskekysten, heller enn å sende investeringer rett til utlandet.

Den langvarige dragkampen om grunnrente på laks har vist i all tydelighet at Høyre ønsker fortsatt vekst langs kysten. Regjeringen vil heller dra pengene inn fra distrikts-Norge og omfordele til de mest tettbygde strøkene som aldri har sett ei merde.