Høyre skjerper kravet om at forsvarsbevilgningene skal komme opp i to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2024 – men bare dersom økonomien tillater det. 

Et flertall på Høyres landsmøte stemte for en formulering om at forsvarsbevilgningene skal trappes ytterligere opp, men at oppnåelsen av toprosentmålet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av BNP.

– Nå er forsvarsbudsjettet på nesten 60 milliarder kroner. Vi skal fortsette å bevege oss mot to-prosentmålet, understreket utenriksminister Ine Eriksen Søreide i sin innledning søndag, da Høyre behandlet en såkalt storresolusjon om utenrikspolitikk. 

Strid

Sterke fylkeslag som Oslo, Viken og Bergen ønsket derimot at Høyre, uten forbehold, skulle gå inn for toprosentmålet for at Norge skal overholde løftet som ble gitt på NATO-toppmøtet i Wales 2014, der samtlige NATO-land forpliktet seg til å styrke sine nasjonale forsvar og øke sine forsvarsbevilgninger opp mot to prosent av BNP innen 2024.

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har imidlertid advart mot dette. Det vil bli for kostbart, mener hun. 

Redaksjonskomiteen foreslo derfor en kompromissløsning, som altså ble vedtatt.

Les også:

 

Forsvarspolitisk talsmann i Høyre Hårek Elvenes mener likevel vedtaket innebærer en skjerping fra det opprinnelige forslaget om å «øke forsvarsbudsjettet og ytterligere bevege Norge i retning av toprosentmålet».

– Sikkerhet og suverenitet forutsetter forsvarsevne. Og det forutsetter at vi følger toprosentmålet til NATO, framholdt han fra talerstolen på Gardermoen. 

Bevegelige størrelser

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fulgte opp med å understreke at Norge må utvikle et forsvar med kapasiteter som både passer i Norge og innad i alliansen.

– Det er viktig overfor våre allierte, framholdt han.

– Men hvorfor dette halehenget? Det må ikke være tvil om hva Høyre mener, slo Anders Kjær fra Trøndelag Høyre fast.

– Jeg har fulgt den offentlige debatten om BNP-prosenten. Der ser man bort fra det åpenbare, nemlig at BNP er et bevegelig mål. Derfor er dette viktig, repliserte Bakke-Jensen.

Les også:

 

Årets forsvarsbudsjett er på 1,59 prosent av BNP, en nedgang fra 1,61 prosent i fjor. Norge er i dag det eneste landet med grense til Russland som bruker mindre enn to prosent av BNP til forsvarsformål. 

Senterpartiet: Uklart

I 2017 vedtok Høyres landsmøte gradvis å øke Norges forsvarsbudsjetter opp mot NATOs toprosentsmål i løpet av et tiår. Senterpartiet ber Høyre slå ring om vedtaket.

Les også:

 

– De siste to årene har det blitt uklart for oss om Høyre mener å følge opp det partiet selv kunngjorde etter sitt landsmøte i 2017. Faktisk vil Norge i 2019 være lenger unna å møte vår forpliktelse overfor NATO i 2019, enn vi var i 2018, skriver Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og tidligere forsvarssjef Harald Sunde i en kronikk i  VG søndag. 

– Forsvarsbevilgningenes andel av vårt brutto nasjonalprodukt øker ikke. De faller. Erna må vekkes, skriver de to.