Skal sjekke veistandarden med ny teknologi

Foto: Hålogaland Ressursselskap

Foto: Hålogaland Ressursselskap

Artikkelen er over 1 år gammel

Vi er veldig glad for å ha fått lokalt næringsliv med på laget i prosjektet, sier Rune Dalmo, førsteamanuensis ved UiT i Narvik.

DEL

Nå skal Hålogaland Ressursselskap (HRS) og forskere fra UiT teste ut teknologi som kan dokumentere standarden på vinterveiene i regionen.

Det melder HRS i en pressemelding.

Til høsten monteres måleinstrumenter på en del av HRS sine renovasjonsbiler. Ved hjelp av sensorteknologi fra UiT skal det hentes inn data fra vinterveiene i Narvik-regionen, blant annet gjennom friksjonsmålinger på glatte veier. 

Det hele skjer i forbindelse med at forskere ved UiT i Narvik i samarbeid med HRS nylig ble tildelt prosjektstøtte fra det såkalte Kolarctic-programmet, et samarbeidsprogram mellom EU og Russland, der også Norge har vært med siden 1996.

Veistandard er en utfordring

Administrerende direktør for HRS, Kirsti Hienn ser på samarbeidsprosjektet som viktig for regionen og for HRS.

– Vi bor i en region hvor avstandene er lange og veikvaliteten er varierende. For oss i HRS er det naturlig at vi har en aktiv rolle i dette prosjektet. Våre biler er på veien fem dager i uken og våre sjåfører har svært god lokalkunnskap om veistandard i HRS sine eierkommuner, sier Hienn.

Veistandard er et tema som dukker opp med jevne mellomrom på HRS. Hver årstid har sine utfordringer for både personbiler og større kjøretøy som ferdes langs veiene.

– Vi skal rundt til alle innbyggere i våre eierkommuner for å hente avfall. Men er veistandarden for dårlig, er det enkelte områder vi ikke kan kjøre til husene for å hente avfall. Da må innbyggerne plassere dunkene til nærmeste kjørbar vei.

Hienn er glad for at HRS er med i prosjektet.

– Det er viktig å sette søkelyset på veistandarden i regionen. Og dette prosjektet er en svært god måte å gjøre det. Viser det seg at dette er teknologi som samler inn data og kan brukes videre, kan dette utvikles og være et svært verdifullt hjelpemiddel for de riktige instansene, sier Hienn.

Forskerne ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag ved IVT-fakultetet i Narvik, har to hovedfokus når prosjektet nå går «live».

– Dette er teknologiutprøving for oss. Vi får prøvd ut teknologien som ligger bak i større målestokk via HRS sine biler, og på den måten finner vi ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Deretter kommer vi til innsamling av data, sier Rune Dalmo.

Han understreker at prosjektet på ingen måte skal brukes til å «henge ut» dårlig vedlikeholdte veier vinterstid.

– Absolutt ikke. Derimot kan man som følge av et slikt prosjekt kanskje komme dit at man i fremtiden kan få tilgang på mer detaljert veidata i sanntid, påpeker Dalmo. Det vil naturlig nok kunne bety mye for både sikkerhet og kjøremønster for bilistene.

FAKTA:

Prosjektet «Disruptive Information Technologies for Barents Euro-Arctic Region» ledes av Luleå Tekniske Universitet og er et samarbeid mellom Luleå University of Technology, ITMO Saint Petersburg National Research University, NARFU Arkhangelsk, RUSSOFT Association St. Petersburg, Lappland University of Applied Sciences i Rovaniemi og UiT.

Den tematiske satsingen for prosjektet, som har et totalt budsjett på ca. 1.1 MEUR, dreier seg om «Improvement of accessibility to the regions, develoopment of sustainable and climate-proof transport and communication networks and systems».

UiT i Narvik og HRS vil sammen bidra til prosjektet, innen disruptiv informasjonsteknologi knyttet til sensorer og databehandling. En av problemstillingene er knyttet til vedlikehold av vinterveier, blant annet gjennom instrumentering av HRS sine biler.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken