Human-Etisk Forbund mener at kirkevalg ikke bør avholdes samtidig med offentlige valg. Det er flere grunner til at nettopp dagens ordning bør fortsette.

Før 2009 ble kirkevalg gjennomført i den enkelte menighet på en bestemt søndag, og dermed var det bare de mest aktive som påvirket kirkens utvikling. Som vanlig kirkemedlem kunne man før bare stemme på kandidater til menighetsråd der man bodde. Siden 2009 har kirkevalg vært avholdt samtidig med offentlige valg. Første gang var samtidig med stortingsvalget, men fra 2011 og hvert fjerde år samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Dette kom som følge av et vedtak i Stortinget, og er et viktig ledd i kirkens demokratireform.

Siden demokratireformen har medlemmene også kunne stemme direkte på medlemmer til Kirkemøtet, kirkens øverste organ. Der foregår viktige diskusjoner rundt blant annet kirkeordning, liturgier og strategier. Det er de lange linjene som trekkes i Kirkemøtet.

I et land der 7 av 10 innbyggere, eller 3,7 millioner mennesker, er medlemmer av Den norske kirke, er det et ønske både blant politikere og kirkens ledelse at flest mulig er involvert i kirkens utvikling. Å legge kirkevalget samtidig med offentlige valg er opp til kirken selv å bestemme, men Stortinget er positive til samtidigheten.

Kirkevalget sender ut egne valgkort, har egne kampanjer, egne valgfunksjonærer og selvfølgelig egne lister og urner. Og ikke minst, kirkevalget avholdes i eget rom, adskilt fra det offentlige valget. Dette har i all hovedsak ikke forstyrret offentlige valg, men gjort det enkelt for landets velgere å også delta i kirkedemokratiet.

Mer enn 12 600 valgfunksjonærer var med på gjennomføringen av kirkevalget i 2019. Det var om lag 2000 stemmelokaler de kunne oppsøke. Det er en ordning som er godt utprøvd og som har økt valgdeltakelsen i kirken.

I retningslinjene for gjennomføring av valget, er det klare føringer på at valgfunksjonærene verken skal drive valgagitasjon i lokalet eller forsøke å overtale velgere til å delta i kirkevalget. Disse reglene skal sikre at kirkevalget ikke forstyrrer det offentlige valget. Opplæring av de mange tusen valgfunksjonærene kan helt sikkert bli bedre, og det vil Kirkerådet ta ansvar for.

Kirkevalg samtidig med offentlige valg skaper økt engasjement og en bredere folkekirke. Det øker medlemmenes innflytelse over kirkens utvikling og styrker demokratiet i kirken.