Fakta om hundesykdommen

Av
DEL


* Det mulige utbruddet ble offentlig kjent onsdag 4. september via dyreklinikken AniCura og fra Veterinærinstituttet, men de første enkelttilfellene dukket opp for rundt to uker siden.

* Symptomene er blodig diaré og/eller oppkast samt raskt forverret allmenntilstand.

* Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.

* Flere hunder har også blitt friske etter rask behandling hos veterinær. Alvorlighetsgraden er svært varierende.

* Det er foreløpig ikke klart om det er et virus eller en bakterie som forårsaker sykdommen, men det raske forløpet kan tyde på at det er et virus. Det er imidlertid funnet to bakterier som kan føre til diaré hos flere hunder.

* Bakteriene som er funnet, er Clostridium perfringens og Providencia alcalifasniens.

* Veterinærinstituttet har foreløpig ikke funnet holdepunkter for at hundene er forgiftet eller at utbruddet skyldes en bestemt type fôr.

* Flesteparten av tilfellene kommer fra Østlandet, spesielt i Oslo og Akershus, men stadig flere tilfeller meldes inn fra andre kanter av landet.

Kilder: NTB, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og AniCura.


Artikkeltags