Tunnelen er planlagt og skal bygges i perioden 2026-2029. Det var på tide! Den vil øke livskvaliteten og bidra til bolyst og blilyst i Narvik kommune. Omtrent to tredjedeler av kostnadene skal dekkes av staten ifølge Nasjonal transportplan. Så langt ser alt helt utmerket ut helt til man komme til delen som nevner bompengefinansieringen. Rødt mener at bompenger ikke er rettferdig fordi de belaster alle likt uansett inntekt.

Finansiering gjennom bompenger kan likevel være en nødvendighet når staten ikke vil fullfinansiere utbyggingen. I en slik situasjon er det viktig at man legge til rette for alle i samfunnet og ikke bidra til en videre utvikling av Forskjells-Norge.

Rødt Narvik mener derfor at bompengeløsningen hovedsakelig bør finansieres av de som har mest. Tunge kjøretøy burde belastes i enda høyere grad og lette kjøretøy mindre enn planlagt. Dette, mener vi, kan for eksempel gjøres gjennom å øke avgiften for tunge kjøretøy og gi gratis gjennomkjøring til lette kjøretøy for en tidsperiode etter første bompassering i løpet av dagen.

Dessuten burde det også være tydelige planer for å utvide og forbedre kollektivtransport som et godt og tilgjengelig alternativ som også er rimelig, særlig når det gjelder områder utenfor bomringen som for eksempel nye sykehuset og andre områder utenfor byen.

Hvis politikerne ønsker seg et samfunn der alle skal føle seg ivaretatt, kan vi ikke satse på løsninger basert på fastpriser og avgifter. Fokuset må rettes mot skattebaserte løsninger som i sterk grad minimere forskjellen mellom folk flest og de som ikke trenger å bekymre seg over utgiftene sine.