- Store endringer er på trappene i Ofoten

Hurtigbåten Sjøspring går mellom Kjeldebotn og Evenes.

Hurtigbåten Sjøspring går mellom Kjeldebotn og Evenes. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ofoten regionråd mener hurtigbåtruta fra Kjeldebotn til Evenes er viktig.

DEL

Ofoten regionråd har overlevert en høringsuttalelse til Nordland fylkeskommunes rapport «Nytt hurtigbåt- og fergekart».

Høringsfristen var 1. juli, for få dager siden.

I forslaget fra fylkeskommunen er hurtigbåtruta mellom Kjeldebotn og Evenes foreslått lagt ned.

Ofoten regionråd til hurtigbåtruta i forsvar, og peker blant annet på stortingsvedtaket om Forsvarets langtidsplan.

- Når utbyggingen starter vil entreprenører i Ballangen og Tysfjord kunne levere viktige tjenester, og er dermed avhengig av lett tilkomst til Evenes. Dette gjelder også videre drift av Evenes flystasjon.

Regionrådet peker på at forslaget om å legge ned er basert på en analyse av passasjertall og en reisevaneundersøkelse «samt de endringer som vil komme som følge av at Hålogalandsbrua ferdigstilles».

- I reisevaneundersøkelsen går det fram at 29 prosent av de reisende med båtruta er arbeidsreisende. Dette tallet mener vi vil stige de nærmeste årene av flere årsaker. Store endringer er på trappene i Ofoten, endringer som vil påvirke trafikken over Evenes lufthavn og videre til Ballangen og Tysfjord.

Nederst i saken kan du lese hele høringsuttalelsen.

Her er hele høringsuttalelsen i sin helhet, signert Tor Asgeir Johansen, leder Ofoten regionråd.

Uttalelse om «Nytt hurtigbåt- og fergekart» fra Ofoten regionråd

Ofoten regionråd viser til Nordland fylkeskommunes rapport «Nytt hurtigbåt-  og fergekart». I det framlagte forslaget foreslås båtruta Kjeldebotn-Evenes nedlagt. Forslaget er basert på en analyse av passasjertall og reisevaneundersøkelse, samt de endringer som vil komme som følge av at Hålogalandsbrua ferdigstilles.

I reisevaneundersøkelsen går det fram at 29% av de reisende med båtruta er arbeidsreisende. Dette tallet mener vi vil stige de nærmeste årene av flere årsaker. Store endringer er på trappene i Ofoten, endringer som vil påvirke trafikken over Evenes lufthavn og videre til Ballangen og Tysfjord:

  • Forsvar. Stortingsvedtaket om Forsvarets langtidsplan 15. november 2016 vil utløse stor aktivitet både under utbygging og drift på Evenes. Når utbyggingen starter vil entreprenører i Ballangen og Tysfjord kunne levere viktige tjenester og er dermed avhengig av lett tilkomst til Evenes. Dette gjelder også videre drift av Evenes flystasjon.
  • Næringsutvikling. Som en del av Byregionprogrammet arbeides det med å etablere nye arbeidsplasser i Ballangen og det er på trappene med en ny stor høyteknologisk bedrift med mange kompetansearbeidsplasser som vil måtte fly inn til Evenes. Det samme gjelder en planlagt ny virksomhet i Tysfjord.
  • Utviklingen av kommunestruktur. Ballangen kommune, Narvik kommune og halve Tysfjord kommune vil slås sammen til en kommune. I en ny stor kommune er sammenknytting med infrastruktur over fjorden svært viktig.
  • Flyplassnedleggelse. Nedleggelse av Framneslia lufthavn i mars 2017. Mange arbeidsreisende og helsereisende fra Ballangen og Tysfjord benyttet fram til nedleggelsen Widerøes ruter Narvik-Bodø. Disse må nå fly fra Evenes og vil dermed benytte båten Kjeldebotn-Evenes.

Dersom båtruta legges ned vil reisetid til stamflyplass fra Ballangen og Tysfjord være hhv 1 t 20 min og 2 t 10 min en vei, noe som vil både fordyre og vanskeliggjøre dagpendling for viktig arbeidskraft i regionen. Det vil også ha miljømessige konsekvenser med økt utslipp av klimagasser.
 

Forslaget om nedleggelse av båtruta har avstedkommet et stort engasjement blant innbyggerne i regionen. Et eksempel på dette er underskriftskampanjen våren 2016 som samlet nærmere 5000 underskrifter. En nylig opprettet facebookgruppe, «Vi som vil beholde hurtigbåten Kjeldebotn-Evenes» har fått over 1800 medlemmer i løpet av kort tid, og vi viser til videresendt innspill fra Fritz Rognan på vegne av disse. Også næringslivet har engasjert seg, og vi viser til uttalelse fra NORCEM om hvilke konsekvenser dette får for deres bedrift.

I en tid hvor det er stort fokus på regionforstørring og sterke bo- og arbeidsregioner vil kutting av en viktig åre over fjorden virke begrensende for næringsutvikling og bolyst.  Ofoten regionråd henstiller derfor på det sterkeste til at båtruta Kjeldebotn –Evenes opprettholdes.

Tor Asgeir Johansen, leder Ofoten regionråd

Artikkeltags