Onsdag behandlet kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune den mye omtalte hurtigbåtsaken.

Det ble gjort etter at opposisjonen i fylkeskommunen hadde varslet mulig mistillit mot det sittende rådet.

Krever flere svar

Dens poeng har vært – og er fortsatt – at posisjonen har vært mer opptatt av å sverte regjeringen, enn å gi rette svar om statlige overføringer til fylkestingets medlemmer.

Sentralt i dette har vært tilskudd til drift av hurtigbåter.

Etter behandlingen i kontrollutvalget, må fylkesrådet innen 4. november ha besvart flere spørsmål.

Blant annet hvorfor brevveksling med avklarende svar om finansieringen, mellom fylkeskommunen og Kommunenes Sentralforbund (KS), ikke er journalført.

Det framgår tydelig at dette er dokumenter som er kommet fram på et senere tidspunkt, og først i forbindelse med undersøkelser rundt saken.

Fikk ikke vite

Kontrollutvalget vil også ha svar på hvorfor ikke fylkestinget fikk disse svarene da det var samlet i april i år.

I tillegg bes det om svar på hvorfor fylkeskommunen tilskrev KS og ba om å få forklart hva en eventuell nedskjæring av hurtigbåttrafikken ville få si.

  • Visste du at du kan dele ditt abonnement gratis med fire familiemedlemmer? Les mer her.

Fra fylkesrådet var det da forberedt betydelige nedtrekk for å spare driftsmidler. Men i svaret fra KS framgikk det at det ikke ville vært noe å hente på å kutte hurtigbåtruter.

Det var dette Steinar Sæterdal slo alarm om i leserinnlegg 26. april. Som tidligere samferdselssjef var han kjent med regelverket, og advarte om at det ikke ville være noe å spare på et sånt tiltak. Fylkeskommunen ville tvert imot tapt store summer, påpekte han. I ettertid har fylkesrevisjonen gjennomgått saken – og gitt Sæterdal rett.

Opposisjonen i fylkestinget har varslet at den vil avvente eventuell mistillit mot fylkesrådet inntil kontrollutvalget har behandlet saken.

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

App for iPhone

For Android