Jeg leser med interesse alt som handler om hurtigbåten mellom Kjeldebotn og Evenes. At tilbudet nå reduseres eller forsvinner for godt vitner bare om en kommune og noen fylkespolitikere som er i utakt med innbyggere og næringsliv i hele den regionen som er berørt.

Jeg har bestandig argumentert med at det er fullt mulig å drive næring og bo nesten hvor som helst i landet bare de som styrer er villig til å legge til rette med nødvendig infrastruktur. Hvordan skal Nordland konkurrere med Østlandet om attraktive arbeidsplasser, skatteinntekter og bolyst?

Hamarøy, Kjøpsvik, Ballangen og Kjeldebotn´s befolkning og næringsliv har løst 15.000 billetter i året på hurtigbåten når den ble drevet seriøst. Så kom brua som mange Narvikværinger mente skulle bli lykken for alle i kommunen. Den ble ingen lykke for alle som driver næring eller bor mellom Ballangen og Hamarøy. Båten skal bort og alle skal tvinges over brua når de skal til Evenes. Kostnadene med båten fjernes med ett pennestrøk og bompengeinntektene øker. Korttenkt politisk arbeid !

Undertegnede bygget opp en landsdekkende forretning som totalt omsatte for nærmere en halv milliard. I 2007 flyttet vi både oss selv og hovedkontoret fra Østlandet til Skarstad i Efjorden. Alle trodde vi hadde tørnet fullstendig men dette var mulig å gjennomføre fordi Ballangen kommune tok utfordringen og sørget for bredbånd i hele området. Da vi svært ofte og på svært kort varsel måtte til Evenes var Hurtigbåten fra Kjeldebotn nesten like viktig som bredbånd. Vi fløy ut tidlig om morgenen og returnerte sent på kvelden. Hurtigbåten og mannskapet var til å stole på. Vi hadde også mange møter på Evenes med nasjonale og internasjonale forbindelser som kom og dro videre samme dag. Effektivitet kalles det. Uten bredbånd og Hurtigbåten hadde ikke Skarstad og Ballangen vært noe alternativ for oss og vårt firma når vi etablerte oss der i 2007.

Så begynte ting å skje. Ryktene gikk og Narvik skulle bli storkommune. Hålogalandsbrua skulle bygges og Hurtigbåten var truet. Narvik har aldri vært opptatt av andre enn seg selv så vi kjente på en frykt for at vi som holdt til ute i distriktene skulle bli nedprioritert til fordel for byen. Vi ante ikke da hvor rett vi skulle få. Tjenestene i distriktene blir nedprioritert til fordel for byen samtidig som at alle kommunale avgifter har økt. De skal kort sagt ha mere betalt fra innbyggerne ute i distriktene for at de skal kunne finansiere stormannsgalskapen inne i byen.

Jeg har heiet på VM i alpint til Narvik. Jeg har heiet på Aker sine planer. Jeg har heiet på vekst i regionen. Nå vet jeg ikke lenger. Narvik kommune er visstnok nominert til årets vertskommune for næringslivet. De som deler ut den prisen bør kanskje se på at Narvik kommune er så mye mer enn Narvik by før de deler ut sin pris.

Vi måtte ta et svært vanskelig valg å flytte ut. Vanskelig fordi vi stortrivdes i Efjorden og Ballangen. Lett fordi det ble for tungvint uten hurtigbåten og at avstanden mellom befolkningen og kommunens administrasjon og politikere ble alt for stor både bokstavelig og billedlig talt.

Det eneste næringslivet og befolkningen som er igjen ber om nå er at fornuften skal ramme politikerne og at de tar et endelig valg og opprettholder hurtigbåten. Forutsigbarhet er et ord som flere politikere bør lære seg.

Politikerne sørpå har vist forstått at tid er penger når de brukte 36 milliarder skattekroner på å spare 11 minutter fra Ski til Oslo. Ikke for at det kan sammenlignes men hvordan i helvete fikk de det til når Narvik kommune og Nordland fylkeskommune ikke klarer en så enkel oppgave som å beholde hurtigbåten. Riktig organisert snakker vi om småpenger.