Gå til sidens hovedinnhold

Hurtigbåten mellom Evenes og Kjeldebotn: Hvor er politikerne?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er nå vi har muligheten til å påvirke arbeidet med å få på plass en god hurtigbåtforbindelse mellom Kjeldebotn og Evenes, eller hva sier dere, politikere i Narvik kommune?

I Fremover den 13. januar spurte jeg om hva politikerne i kommunen ville med hurtigbåtforbindelsen mellom Kjeldebotn og Evenes. Som kjent har rutetilbudet blitt svært redusert og billettprisene skyhøye. Dessverre har det kommet få svar fra politikerne, med noen få unntak.

Da administrasjonen i Nordland fylkeskommune i 2016 vurderte hvordan de i saken om hurtigbåtforbindelsen skulle innstille overfor politikerne, la de til grunn at det var bortimot 15.000 årlig reisende over fjorden, og at mange av dem var flypassasjerer. De konkluderte med at det var mest effektivt at disse reiste til Evenes via Narvik og Hålogalandsbrua – selv om reisetiden økte betydelig. Det ble sett bort fra miljø- og tidskostnader med lengre reisevei. Problemstillingen ble altså innsnevret til hvordan disse skulle reise til flyplassen uten en hurtigbåtforbindelse mellom Kjeldebotn og Evenes. Men det kan ikke stikkes under en stol at et sentralt motiv var å få mer trafikk over Hålogalandsbrua, og mindre (eller helst ingen) tilskudd til båtforbindelsen. Dette har en klart lyktes med ved betydelig økte priser og dårligere regularitet. Dette motivet antar jeg ikke er ukjent for den politiske ledelsen i kommunen.

I analysen, som jeg ikke kan se at noen i Narvik kommune kommenterte da den var på høring, ble det ikke stilt spørsmål om hva dette tilbudet hadde å si for folk i lokalsamfunnene i kommunen. De var for eksempel ikke inne på at pendling i forbindelse med den store utbyggingen på Evenes kunne bidra til å opprettholde folketallet i disse lokalsamfunnene. De var heller ikke inne på hva denne trafikken hadde å si for handelen på den lokale butikken i Kjeldebotn, en butikk som har stor betydning for bygda.

Jeg har fortsatt håp om at politikerne i Narvik vil jobbe for at vi skal få tilbake et anstendig nivå på rutetilbudet, både med hensyn til avganger og pris. Nå ser vi jo at de ulike politiske partiene kappes i media om å være mest distriktsvennlige. Videre er ordføreren i Narvik opptatt av at Narvik kommune må utnytte de store investeringene på Evenes, og ikke minst at folk som jobber der kan bo i Narvik kommune. Nå gjenstår det å se om dette ender opp i konkret handling, og om målet for ordføreren er at dette skal gjelde for hele Narvik kommune, inkludert små lokalmiljø i kommunen. For gjennom en god og effektiv hurtigbåtforbindelse mellom Kjeldebotn og Evenes, gir dette muligheter for at folk også på sørsiden av Ofotfjorden kan få utnytte disse mulighetene.

Jeg har mottatt tilbakemeldinger fra SP, Høyre og SV om at de ønsker å bidra til et godt rutetilbud over fjorden. Vi er mange som er spente på hvordan disse partiene vil følge dette opp i praksis. Og vi venter også på tilbakemeldinger fra KrF og Frp.

Blant de største partiene mangler vi tilbakemelding fra Arbeiderpartiet. Derfor vil jeg utfordre Rune Edvardsen og Roger Bergersen: Vil dere jobbe for å forbedre båttilbudet mellom Kjeldebotn og Evenes, og hvordan skal dette i så fall følges opp internt i kommunen og overfor Nordland fylkeskommune? Skal vi satse på å gi distriktene i kommunen brukbare trafikkvilkår, eller er all fokus på vindparker, Narvikfjellet og batterifabrikker?

Kommentarer til denne saken