- Å måtte stanse nesten all virksomheten vår er tøft. Men på grunn av situasjonen, er dette det eneste vi kan gjøre nå. Det er en helt ekstraordinær krise som nå rammer Norge, og den treffer Hurtigruten hardt. Det tvinger frem helt ekstraordinære tiltak, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en pressemelding.

Minimum med drift

For første gang i nyere tid må Hurtigruten midlertidig redusere virksomheten til et minimum:

  • På norskekysten blir 9 av 11 skip som seiler i rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes tatt ut av drift til og med 19. april.
  • I denne perioden vil Hurtigruten – etter avtale med regjeringen – drive lokaltrafikk med to skip i en spesialtilpasset rute mellom Bodø og Kirkenes. Dette gjøres for å ivareta den viktigste gods- og persontrafikken mellom havner i Nord-Norge.
  • Hurtigrutens ekspedisjonscruisevirksomhet i og utenfor norsk farvann stoppes også midlertidig. Her gjelder stansen til og med 28. april.

Ingen tilfeller av smitte

Hurtigruten har ikke hatt mistenkte eller bekreftede smittetilfeller på noen av selskapets skip, opplyser selskapet.

De har som resten av reiselivs- og transportnæringen blitt Hurtigruten blitt stadig sterkere påvirket av de nødvendige smitteverntiltakene myndighetene har innført.

– Dette er en kritisk viktig nasjonal dugnad, som vi støtter fullt ut og bidrar til på alle måter vi kan. Men det rammer også driften vår direkte og indirekte, og tvinger frem disse endringene, sier Skjeldam i pressemeldingen.

Nasjonale og lokale restriksjoner og karantenebestemmelser gjør det nå umulig å opprettholde den daglige rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes, som Hurtigruten har drevet siden 1893. Flere av havnene har blant annet stengt muligheter for av- og påstigende passasjerer. Lokale og nasjonale karantenebestemmelser, kombinert med andre restriksjoner, gjør også bemanningssituasjonen på skipene svært krevende.

– Vi er i løpende dialog med regjeringen om hvordan vi nå ivaretar den aller mest samfunnskritiske delen av tjenestene, som kysten trenger gjennom den verste krisen. Vi har nå fått på plass en løsning med to skip for å sikre transport av lokalpassasjerer, i tillegg til gods, post, medisiner og andre varer som samfunnene langs kysten trenger, sier Skjeldam.

Permitterer ytterligere 2.600 ansatte

Hurtigruten har den siste uken permittert over 300 ansatte på sine kontorer i Norge og resten av verden, samt i den landbaserte virksomheten på Svalbard.

Når Hurtigruten nå tar store deler av flåten ut av trafikk, blir ytterligere 2.600 ansatte permittert, de langt fleste av dem mannskap på skipene.

– Vi har en tett dialog med de tillitsvalgte for å sikre en best mulig prosess. Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon for alle som nå berøres av permitteringene, sier Skjeldam i pressemeldingen.

I dialog om krisetiltak for næringen

Mandag la norske myndigheter frem en krisepakke for norsk næringsliv. Hurtigruten har tidligere pekt på at krisepakken som ble presentert for næringslivet er en god start, men at tiltakene er for få og for lite fremtidsrettede.

Blant Hurtigrutens forslag, er fritak fra skatter, avgifter og moms for å lette overgangen til en normalsituasjon, samt å sette Reisegarantifondet og Statens obligasjonsfond i stand til å levere langsiktige løsninger som sikrer likviditet.

– Vi jobber med hundrevis av små og mellomstore bedrifter i Norge. Alle trenger hjelp. Vi mener at tiltakene nå må konkretiseres og målrettes slik at selskaper i reiselivsnæringen kan sikre likviditeten fremover, ikke bare på kort sikt. Ellers vil vi se uopprettelig skade og konkurser som kunne vært unngått. Dette handler om titusenvis av arbeidsplasser, sier Skjeldam.

Hurtigruten har seilt langs norskekysten og i polare farvann siden 1893.

– Vi har klart oss gjennom krig, resesjon og pandemier. Og er det én ting vi har lært, er det at de som overlever kriser er de som evner å tenke og handle langsiktig også mens det står på som verst.

– Nå må vi midlertidig stenge ned store deler av virksomheten på grunn av koronaviruset. Det får store økonomiske konsekvenser. Det tvinger oss til å ta nødvendige grep for å rigge selskapet for å komme tilbake for fullt. Slik må også myndighetene tenke når de innretter sine høyst nødvendige krisepakker og tiltak. De må ha en langsiktig effekt, og sikre arbeidsplasser og vekst i norsk næringsliv også etter at den umiddelbare krisen er over, sier Skjeldam i pressemeldingen.

Tilbyr gjester nye seilinger

Gjester som får reisene sine kansellert på grunn av den midlertidige driftsstansen blir tilbudt en voucher og rabatt på ny reise. Dette gjelder også gjester som ikke blir rammet av den midlertidige driftsstansen. De får tilbud om å booke om sine reiser.