– Vi opplever betydelig interesse fra potensielle tilbydere, og er opptatt av god dialog i forberedelsen til konkurransen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Da EFTAs overvåkingsorgan (ESA) godkjente statens subsidier i dagens Hurtigrute-avtale framhevet de samtidig at det er viktig å legge til rette for mer konkurranse når Samferdselsdepartementet inngår ny avtale om denne ruten.

– Konkurranse bidrar til at vi oppnår et godt tjenestetilbud for kystbefolkningen – samtidig som de reisende og staten ikke må betale mer enn det som er nødvendig, sier Solvik-Olsen.

Avtalen med Hurtigruten går ut i 2019 og kan forlenges til 2020. Samferdselsdepartementet planlegger å lyse ut konkurransen om en ny avtale når Stortinget har behandlet Nasjonal Transportplan 2018-2029, slik at ny kontrakt kan inngås i god tid før 2020.

– Vi oppfordrer derfor alle potensielle tilbydere, norske og utenlandske, til å delta i en markedsdialog med Samferdselsdepartementet, sier Solvik-Olsen.