«Huska at æ våkna av at vi har sex. Ka skjedde?» Nå har mannen (23) fått sin straff

Retten trodde ikke på mannens forklaring.