Bærekraft er det nye populære ordet, og kommune etter kommune ansetter rådgivere som skal sikre at man lever opp til FNs bærekraftbegreper. I media diskuteres det om det i det hele tatt er bærekraftig med netthandel, og spesielt innenfor klesindustrien. Fri retur og et forbrukersamfunn som ikke ser transportkonsekvensene av at mengder med klær må sendes frem og tilbake mellom tilbyder og kunder.

Men hva er egentlig en bærekraftig kommune? Ser man det fra et privatøkonomisk ståsted, er det ikke bærekraftig at Tromsø kommune har en samlet gjeld på i overkant av 9 000 000 000. Det hjelper ikke mye å lene seg på at man har et disposisjonsfond på i overkant av 340 000 000. En promille endring i renten tilsvarer 90 millioner kroner i økte rentekostnader. En vanlig privatperson eller sågar bedrift ville fått det glatte lag av banken om de hadde presentert dette regnestykket. Men nå er ikke en kommune helt sammenlignbart med verken en privatperson eller en bedrift. Uavhengig av dette, skal kommunene være der for kommende generasjoner, altså må den hele tiden balansere mellom behovene i dag og behovene fremover i tid.

Tromsø kommune har 7000 ansatte helt eller delvis. Om man sier at hver ansatt koster 39 kroner minuttet i snitt, og disse bruker 10 minutter om dagen til å lete etter nødvendig informasjon, tilsvarer dette kr. 89 700 i tapte kostnader per ansatt per år. Det tilsvarer for hele kommunen et tap på 627 900 000.

Nå er ikke Tromsø et unikt eksempel. Men det er en god beskrivelse om hva som kan gjøres i en bærekraftig strategi. La de ansatte forstå hva som hefter dem i å gjøre en god jobb, og ta bort de forstyrrende elementene. For grunnleggende i FNs bærekraftstrategi er å gjøre mennesker i stand til å leve og arbeide med de begrensede ressursene vi har tilgengelig. Og det som fremstår som mest begrensende i nær fremtid er kvalifisert arbeidskraft.