Gå til sidens hovedinnhold

Hva er en REKO-ring?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt i Narvik vil jobbe for at kommunen skal arbeide for etablering av REKO-ring for jord og landbruket. En REKO-ring er en enkel distribusjonsmodell for matvarer, en kontaktplattform mellom produsenter/mathåndverkere og forbrukere i nærområdet. Med REKO vil vi at lokal mat skal bli lettere tilgjengelig for kunden, slik at produsenter kan selge sine varer effektivt, uten mellomledd. REKO står for -rettferdig konsum-.

Vi trenger en snuoperasjon i den norske landbrukspolitikken.

De nye tallene for landbruket fra SSB viser at over 8000 bruk har blitt lagt ned de siste 10 årene.Det er kun bruk på over 500 dekar som har hatt en økning. Denne bruksgruppen utgjør kun 11% av alle bruk. Vi bevare det norske småskalalandbruket. Målet om å bevare det norske småskalalandbruket harmonener aldri med bygging på artsrike kulturlandskap som slåttemark, eller på jordbruksjord.

Vi i Rødt vil jobbe målrettet for å øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden med grunnlag i egne arealressurser. For å få til det trenger vi et moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk, med god dyrevelferd.

For miljøet sin del må det være et mål at mest mulig av maten skal være så kortreist som mulig. Trenden med stadig færre bruk og stadig større import av matvarer fra andre land er derfor kilde til bekymring. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at import av landbruksvarer har blitt mer enn doblet siden 2007 og nær firedoblet siden 1999.

Mat- og landbrukspolitikkens viktigste oppgave bør være at alle som bor i Norge skal ha tilgang til nok, trygg og næringsrik mat.

Godt valg!

Kommentarer til denne saken