Mens bompengedebatten den siste tiden har rast mellom de politiske partier, har det vært lite snakk om at stadig flere unge føler seg ensom, bekymrer seg stadig mer og i økende grad føler seg trist eller deprimert. Det snakkes heller ikke om ensomme eldre eller psykisk helse. Og det snakkes i alle fall ikke om forebygging av selvmord. Så siden det i dag er verdensdagen for selvmordsforebygging, vil vi snakke om dette, og oppfordre andre til å gjøre det samme.

Selv om det er mange aktører på banen i dag som kjemper for at vi skal være åpne om ensomhet og psykisk helse, og temaene derfor er mindre tabubelagt enn det de har vært før, har vi fortsatt en lang vei å gå før psykisk helse er like lett å snakke om som bompenger og økonomi. Her har dere politikere ett ansvar.

Vi vil bruke dagen i dag på å sette søkelys også på de tema som er viktig for folk, men som ikke blir tatt opp fordi det er vanskeligere å snakke om.

Over 220 000 henvendelser i året

Hvert år besvarer Kirkens SOS over 220 000 samtaler fra mennesker som har behov for noen å snakke med. Hvert eneste døgn snakke vi med over 500 mennesker og vi hører over 500 forskjellige historier om mange temaer, og da får vi vite litt om hvordan folk har det – egentlig. Vi hører om ensomhet, psykisk sykdom og selvmordstanker.

Vi har Kjell fra Ålesund som ringer inn bare for å fortelle at «nå er jeg stått opp, nå skal jeg lage kaffe og spise frokost». Vi har Mari fra Kirkenes som ikke tør fortelle noen at hun liker jenter. Vi har Ola fra Sandnes som er funksjonshemmet og sliter i kampen for å få et verdig tilbud. Vi har Heidi fra Bodø som ikke tør kle av seg til svømmetimen fordi hun synes hun er stygg. Vi har Truls fra Oslo som har det så vondt inni seg at han ikke vil leve – at alle får det bedre uten han. Så har vi Kjell igjen fra Ålesund som ringer igjen for å fortelle at «nå har jeg drukket kaffe og spist frokost, nå går jeg ut en tur».

Terskelen hos oss er lav, og vi har tid til alle. Uansett svarer vi årlig på over 220 000 henvendelser fra folk som føler de ikke har noen rundt seg som de kan snakke om disse tingene med.

Mange av de som tar kontakt med oss, gjør det fordi de kan forbli anonyme. De forteller oss om kampene de må utkjempe hver dag, om unødvendig vanskelige systemer, fortvilelsen av å slite økonomisk og hvor vondt det kan oppleves å kjenne seg ensom. Skammen knyttet til å være ensom eller ha psykiske problemer, er fortsatt stor.

Våg å snakke om det

Vi i Kirkens SOS jobber kontinuerlig med å skape åpenhet rundt psykisk helse, ensomhet og selvmordsforebygging. På verdensdagen for selvmordsforebygging i dag har vi særlig fokus på dette, ved å holde eller være tilstede på synliggjørende arrangementer.

Vi håper at også politikere kan ha fokus på dette. Vi ønsker oss at alle partiene våger å snakke om psykisk helse og forebygging av ensomhet og selvmord – selv om det kanskje ikke er mulig å komme med enkle løsninger. Vi ønsker oss at disse temaene kunne fått like mye fokus som bompenger. Vi synes virkelig vi som samfunn har mye å vinne på å bry oss litt mer om hverandre, og våge å snakke om det.

I dag tenner vi lys for alle de som sliter, for de vi har mistet og for de som står igjen.