Hva skal kvinnene med Nord-Norge?

Spør ikke hva unge kvinner kan gjøre for Nord-Norge. Spør heller hva Nord-Norge kan gjøre for unge kvinner.