Gå til sidens hovedinnhold

Hva skal vi leve av i Nordland?

Artikkelen er over 2 år gammel

I Nordland har vi mange arbeidsplasser innen olje/gass og oppdrett. Det synes jeg er flott! Dette er arbeidsplasser for mennesker som igjen bidrar til verdiskaping, skaper velstand, ja rett og slett produserer den velferden vi alle nyter godt av. Hadde det vært opp til venstresiden ville mange av disse arbeidsplassene blitt lagt ned. Så vi må spørre oss: hva skal vi leve av i Nordland i fremtiden?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det blåser en næringsfiendtlig vind over norsk venstreside. Verdiene som trengs for å sikre og opprettholde et høyt velferdsnivå skal ikke komme fra oppdrett, ikke fra gruvedrift, ikke fra olje, gass eller forsvarsmateriell. Hver og en av disse næringene står for en stor del av landets verdiskaping. Perspektivmeldingen viser også at for å opprettholde det velferdsnivået vi har i dag må vi bli mer produktive. Da er det feil medisin å strupe Norges mest produktive næringer.


Olje- og gassektoren har en verdiskaping per hode på hele 9,7 millioner kroner. Ingen annen næring kan måle seg med dette. I tillegg er norsk gass en del av klimaløsningen. Slik klimakvotesystemet, som vi er en del av, er lagt opp, vil nedleggelse av oljeproduksjon i Norge kunne føre til økt utvinning i polske kullgruver. Med andre ord: mindre norsk olje gir ingen klimagevinst, bare mindre velstand for nordmenn. Likevel vil MDG, Rødt, SV og AUF, en tidligere oljestatsråd fra Senterpartiet, og enkelte politikere fra Arbeiderpartiet legge ned hele næringen.


Man kan gjerne være utålmodig på klimaets vegne, det er Høyre også, men vi mener løsningen i stedet er å redusere antall kvoter i EUs kvotemarked. Frem mot 2030 skal utslippene ned med 43 prosent, men vi mener at utslippene bør tas ned på en kostnadseffektiv måte – det gjør vi ikke ved å ensidig legge ned en næring som sysselsetter 170 000 nordmenn.


Det er en ærlig sak å være mot oljeproduksjon. Problemet er bare at ingen er ærlige om hvilke konsekvenser dette vil få for norsk næringsliv, norsk økonomi og norsk velferd. De sier at jobbene i oljen skal erstattes med klimajobber – vindmøller, solkraft, og generelt stillingstitler med ordet «klima» foran. Dette er ikke realistisk. Ingen av disse næringene kan erstatte inntektene fra petroleum. Bare i år ligger vi an til å tjene 286 milliarder kroner på olje og gass. Å fjerne den inntekten fra statsbudsjettet vil få store konsekvenser. For å bruke Arbeiderpartiets egen retorikk: mindre olje gir mindre penger til skole, sykehus og eldreomsorg.


Høyre vil fortsette å legge til rette for at næringer kan etableres og vokse. Næringer som vi vet vil kunne være viktige vekstnæring er fisk- og oppdrettsnæringen. Eksporten i denne næringen utgjør nå nesten 100 milliarder. Potensialet for eksport av sjømat, havbruk, bioøkonomi og fiskeri er enormt. Dersom vi legger til rette for det vil eksporten fra disse næringene i 2050 bli opp mot 500 milliarder kroner. Da er det ganske uforståelig at MDG, Arbeiderpartiet og SV alle har forslag til behandling i Stortinget nå som sterkt vil begrense næringen.


Forslagene innebærer krav om tidsbegrensninger til havbrukstillatelser, uoppnåelige miljøreguleringer til oppdrettsanlegg, avvikling av torsketrålskonsesjoner og en rekke andre oppdrettsreguleringer. MDG går aller lengst. De vil at alle nye anlegg skal være lukkede, og vil fysisk merke enhver fisk i havmerdene. Kostnadseksplosjonen disse tiltakene ville ført til, ville gjort det svært krevende for norsk sjømatindustri å hevde seg internasjonalt. Konsekvensen vil kunne være nedleggelser langs kysten. I tillegg kommer tiltak fra arbeidsprogrammene til Rødt, SV og MDG om blant annet produksjonsskatt og forbud mot volumøkning.


Partier som er for velferd kan ikke også være mot verdiskaping. Det er nemlig en sammenheng mellom å skape for å kunne dele. Høyre fører en politikk for næringsvekst og jobbskaping. Vi har senket selskapsskatten til 22 %, vi reduserer den særnorske formuesskatten og maskinskatten fases ut. Samtidig har vi gitt utviklingskonsesjoner til oppdrettsnæringen og næringen har fått kjøpt seg opp i volum som har bidratt til veksten som nå oppleves. Tiltak som dette gjør at bedriftene kan vokse, at de kan skape flere arbeidsplasser, og at vi også i fremtiden kan finansiere et høyt velferdsnivå.

Kommentarer til denne saken