Redaktørens innlegg i dagens Fremover og er «spot on» og han burde kanskje spurt om; hvem betaler for uenighetene mellom de folkevalgte i Gratangen?

I de siste ti årene har kommunen hatt rettstvister med egne ansatte, politikere og kommunens innbyggere som har kostet kommunen anslagsvis 10 – 15 millioner uten at dette har kommet kommunens innbyggere til fordel. Alle tvistene har til likhet at det er de samme folkene av kommunens politikere som går igjen i tvistene og det kan virke som om at man har mistet all respekt for fellesskapets interesser.

At man nå ikke avslutter dagens tvister og rydder opp i noe som ser ut til å være en oppkjøring mot høstens valg. Å bruke kommunekassen til dette er vel noe man kan kalle et skjult valgkampbidrag?

Dette er en skam for Gratangen og noe den jevne gratangsværing ikke vil være en del av.