Mandag 17. juli kunne en lese at Erling Grape, medlem i Rødt Narvik, advarer og forklarer et ventet strømsjokk. Skylden for dette gir han de aller fleste andre partier, deriblant MDG. Det med den begrunnelse at disse stemte for EU`s tredje energimarkedspakke og opprettelsen av ACER. I samme innlegg forteller Grape at økningen ikke skyldes været, uansett om det er vått eller tørt, varmt eller kaldt.

At en velger å legge ideologi til grunn for å være uenig i politiske spørsmål er helt greit, og faktisk nærmest påkrevd i det politiske ordskiftet, men da bør en ikke hopp bukk over de faktiske forhold, og en bør i alle fall ikke drive villedning av folk, men komme med faktabaserte opplysninger. Også kalt kunnskapsbasert politikk.

At strømprisen har økt fra 2020 er hevet over enhver tvil, men en slik forenkling som Grape legger til grunn kan ikke stå uimotsagt. Jeg mener også at det offentlige politiske ordskiftet må legge til grunn kunnskap og klare politiske motsetninger, og ikke bestå av påstander, stråmenn, og usannheter. Det er ingen tjent med. Aller minst demokratiet når en ser at valgdeltakelsen synker, politikerforakten øker, og de unge unngår å engasjere seg.

Derfor er det på sin plass å minne Grape på om at 2020 hadde tre viktige faktorer som gjorde at strømprisen for landet ble på 11,6 per kilowattime i snitt, tidenes laveste strømpris.

Den ene faktoren var at 2020 var tidenes varmeste år i Norge. Det medførte et svært lavt forbruk. Den andre faktoren var nettopp været, med store nedbørsmengder. Noe som resulterte i rekordhøy kraftproduksjon. Faktisk var det slik at enkelte kraftprodusenter var nødt til å sende vann fra magasinene rett på havet. Hadde en hatt kapasitet til å selge den oppmagasinerte kraften til Europa ville dette kommet kraftprodusenter, og dermed de kommuner med eierskap i disse, og videre innbyggerne til gode.

For kraftområdet Nord-Norge var gjennomsnittsprisen for juni 2020 på 3,38 øre pr. KWh, for samme periode i 2019 var den på 25,38 øre pr. KWh. Altså høyere enn for juni 2021. Tallene for 2018 var dobbelt så høy 42,82 øre pr. KWh. Dette er kunnskap og fakta en er nødt til å ta med i betraktningen når en skal forklare økningen i årets strømpris. Bildet er altså atskillig mer nyansert enn det Grape forsøker å fremstille. At det har vært en økning, det har han helt rett i, og en kunne i samme diskusjon stille spørsmålet om hva en riktig kraftpris vil være. Både for industrien og privathusholdningen.

Siden diskusjonene rundt ACER gikk tilbake i 2018, så Norsk Industri nødvendigheten av en informativ og konstruktiv debatt. Min påstand er at det er få, om noen saker de siste årene, som har vært diskutert offentlig og inneholdt så mange påstander og så mye feilinformasjon om konsekvenser for både industri og husholdning. Rapporten som Norsk Industri la frem er utarbeidet av Fridtjof Nansens Institutt, og forklarer hvilke oppgaver og muligheter ACER har, samt hvilke begrensninger byrået har ovenfor medlemslandene i EØS-samarbeidet.

Når Grape forklarer Norges tilslutning til ACER, som årsak for økning i strømprisen er det i beste fall unyansert, og det hadde virkelig tjent debatten om den ble tatt på det kunnskapsgrunnlaget en faktisk har.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har over lang tid hatt et godt samarbeid i enkeltsaker både lokalt i Narvik, og regionalt for Nordland. Sist da Rødt støttet De Grønnes forslag om å sende tilbake fylkesrådets forslag til klima- og miljøplan fordi den ikke var forpliktende nok, eller inneholdt tiltak som gjorde at man kunne oppnå de vedtatte kutt i utslipp.

Mye av partiet Rødt sin politikk for natur, miljø og klima de siste årene samsvarer med det som Miljøpartiet De Grønne har lagt til grunn i lang tid. Og Rødt har, som nevnt, vist seg å være en konstruktiv samarbeidspartner i enkeltsaker, selv om vi nok står på hver vår haug rent ideologisk. Noen ting er vi er helt klart enige om. -Dagens regjering har ikke gjort nok for mennesker og miljø!

Jeg ønsker Erling og resten av folkene i Rødt en fortsatt god sommer, og ikke minst en innholdsrik valgkamp, så kan vi i beste Senterparti-stil ta oss en kopp kaffe og en god diskusjon om strømpriser, ideologi, kunnskapsbasert politikk og demokratiske utfordringer ved neste anledning.

Vi hørs på Erling!