Søndag markerte vi også i Nordland, Verdens minnedag for trafikkofre. Vi minnes alle de tapte i trafikkulykker som burde vært med oss. Og vi tenker på alle de hardt skadde som lever med store konsekvenser av alvorlige trafikkulykker.

Nordlands beste ungdommer er dessverre ofte representert i ulykkesstatistikkene. Dødsfall i trafikken er den vanligste dødsårsaken blant unge i Norge.

Norge ble kåret til Europas mest trafikksikre land i 2020. Man kan likevel undres over prisutdelingen fra ETSC (European Transport Safety Council).

For eksempel når man kjører over Saltfjellet en desemberkveld, eller på fylkesveiene langs fjordene i Lofoten. Ungdom som kompiskjører til og fra fest der noen kjører i ruspåvirket tilstand, eller tester makshastigheter, har kostet liv. Det gjør det fortsatt.

Generelt sett er vi ungdommer, elever og lærlinger mest utsatt i trafikken. Vi utsettes for ulykker fordi vi er ferske sjåfører, kanskje uoppmerksomme på tur mellom oppdragene, eller fordi omverden ikke viser hensyn.

De aller fleste ungdommer holder seg edruelig og i tråd med fartsgrensen, men vi etterlyser et systematisk holdningsarbeid blant unge. Småsnutter fra Statens vegvesen i reklamepauser og trafikkholdninger i kjøreopplæring er ikke nok. Gode holdninger i trafikken er noe som burde kontinuerlig fylles på i unge hoder.

Lærlingerådet i Nordland kjenner det gode arbeidet som Trygg Trafikk og MIND senteret i Bodø bedriver. Men vi er usikre på dette når statistikken taler sin brutale sannhet. Er arbeidet i dag godt nok?