Gå til sidens hovedinnhold

Hvor firkantet går det an å være?

Det er uaktuelt for Forsvaret å leie hus og leiligheter i Narvik for de som skal jobbe på Evenes flystasjon. Det til tross for at det er knapphet på boliger, og at Forsvaret har intensivert jakten etter leieobjekt ansatte kan bo i.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Narvik er for langt unna Evenes. Forsvaret har satt en grense på 50 kilometer fra flystasjonen. Streken settes dermed i rundkjøringa på Stormyra, på nordsiden av Hålogalandsbrua, sju kilometer fra Narvik sentrum. Altså 57 kilometer fra flystasjonen på Evenes.

For å gjøre saken litt verre står det ikke bare om sju kilometer, men tre minutter reisevei. Til Harstad, som er innenfor 50 kilometer-grensen til Forsvaret, er reisetiden til flystasjonen på 44 minutter. Bor du i Narvik og skal til flystasjonen er den totale reisetiden 47 minutter. Det er tre minutter i forskjell. Tre minutter.

Skal vi tro regionsjef i Forsvarsbygg, Wenche Georgsen, er det en grunn til at det er og blir firkantet. Grensen for hvor langt fra flystasjonen Forsvaret kan leie boliger til sine ansatte er absolutt. Den rikkes ikke. Ordningen er fremforhandlet av de tillitsvalgte i Forsvaret.

Les også

Hit, men ikke lenger: Forsvaret vil leie boliger til ansatte på Evenes, men Narvik er for langt unna

Det gir rett og slett ikke mening når Forsvaret snakker om sin satsing på Evenes og trekker fram nettopp det at Evenes flystasjon ligger midt mellom to byer. Med alle de mulighetene dette gir. Men de tillitsvalgte står på 50 kilometer-grensa, og da er Narvik for langt unna. De tillitsvalgte skylder på klima og manglende kollektivtilbud.

Det første, klimaet, kan vi ikke gjøre noe annet med annet enn å folde våre hender hver aften og be om godt vær. Men det andre kan vi imidlertid gjøre noe med.

På Østlandet er 50 kilometer langt. Det er lengre enn 50 kilometer i nord

Et bedre kollektivtilbud mellom Narvik og Evenes vil løse mye – for mange. Her er heldigvis også fylkesråd i Nordland, Tomas Norvoll, på ballen.

I mars sa Norvoll til Fremover at der fylket er tjenesteleverandør kan man gjøre mye, raskt. Han nevnte kollektivtilbudet som et eksempel som vil gjøre det mulig å bo i Narvik sentrum og pendle kollektivt til arbeidet i Evenes.

Dette må Norvoll bidra med å få på plass. Men samtidig må Forsvaret se på to ting: Hvordan selger de inn Evenes flystasjon som arbeidsplass til sine ansatte, og hvordan praktiserer de leie av boliger for ansatte andre steder i landet?

På Østlandet er 50 kilometer langt. Det er lengre enn 50 kilometer i nord. Det er ikke uvanlig at man må kjøre lengre enn det hvis man skal noe her i nord, men det tar nødvendigvis ikke lengre tid. Trafikktettheten er mye lavere, og køene færre.

Dette må tas med i regnestykket, spesielt når det betyr et være eller ikke være for Narvik som boplass for Forsvarets ansatte.

Grensen som er trukket for ansatte som jobber på Akershus festning er lengre. Sørpå er det ikke noe problem at Moss sentrum ligger 58 kilometer fra festningen, med en kjøretid på 58 minutter.

Det må tas en ny runde på hvor grensen for leie av boliger til Forsvaret skal gå. Hele Narvik må inkluderes, slik at begge byene faktisk inkluderes. Det vil bety mye for Narvik som kommune, og for Forsvaret som skal rekruttere personell til flystasjonen på Evenes.

For hvor firkantet går det ellers an å være?

Kommentarer til denne saken