Den første kontrakten i forbindelse med bygging av hangaren til overvåkningsflyene P-8 som skal

stasjoneres på Evenes, er signert. Det skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.


– Kontrakten gjelder produksjon av tre skyveporter til den nye hangaren som skal bygges. Portene skal være

levert og ferdig montert innen 2022 da hangaren skal ta imot de nye overvåkningsflyene P-8 Poseidon.

Det er firma Vest Norge Doors AS, (VND) fra Sandnes i Rogaland som har fått leveransen. Verdien er på 42

millioner kroner inkl. MVA.

VND har som fagfelt blant annet spesialporter, hangarporter og undervannsroboter

til offshorebransjen, opplyser Forsvarsbygg.

- Kontrakten med leveranse av hangarportene er viktig å få på plass tidlig nok i planleggingen. VND skal

samarbeide tett med gruppen som prosjekterer den store hangaren til overvåkingsflyene. De har også hatt

kontrakten på leveranse av porter til hangarer på Ørland. VND er en seriøs og dyktig leverandør, skriver John

Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for Evenes i pressemeldingen.