Har du noen tanker og erfaringer? Da vil vi høre fra deg!

I dag er det nærmere 100.000 unge under 30 år som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. Situasjonen til disse menneskene er veldig forskjellig, men de har likevel til felles at de ikke har fått god nok oppfølging av samfunnet. Det her er unge folk med både evner og drømmer. De fortjener flere muligheter.

Frem mot landsmøtet til Arbeiderpartiet i mai vil vi utvikle ny politikk. Derfor ønsker vi å høre fra deg. Kanskje har du selv kjent det på kroppen hvordan det er å være ung og arbeidsledig. Sett det som en mor eller far hvor systemet burde bli bedre. Eller jobba med tiltak i skole, helse og arbeidstrening og tenkt på at noe konkret kan bli bedre.

I statsbudsjettet for 2023 har vi satt i gang en betydelig satsing for å flere unge ut i arbeid, men vi er utolmodig på å gjøre mer. Vi tror det finnes mye bra kunnskap og lokale eksempler. Både på grep som fungerer, og på det som virkelig må bli bedre.

Skriv gjerne til oss på [email protected] før 27. mars og markerer det med «Flere unge ut i arbeid»:

1) Hva tenker du er viktig for at vi kan hjelpe flere unge ut i arbeidslivet?

2) Hvordan kan vi forebygge, gi tidligere, og mer tilpasset oppfølging til unge?

3) Hvilken politikk innenfor skole, helse og NAV kan gi en mer fleksibel og tilpasset hjelp til de som virkelig trenger det?

Vi setter pris på alle gode råd og eksempel vi kan få lære av.

For noen kan dette utgjøre en forskjell for resten av livet.

Takk for at du ville lese. Vi ønsker deg en riktig fin dag.