Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor opptrer Narvik AP og Høyre som bremseklosser i Det Grønne Skiftet?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Fremover kan vi lese om det økende behovet for ladestasjoner for elbiler. NAF og Elbilforeningen roper varsku. 2020 er spådd å bli et gjennombruddsår for elbiler internasjonalt, med mange nye familiebiler på markedet til en gunstig pris. Men for norske elbil-eiere kan det bli vanskeligere å «fylle tanken» i følge NAF.

Vi ligger langt bakpå allerede. I 2025 skal det kun selges nullutslippsbiler, men da trenger vi at ladeutbyggingen følges opp. Hvis det ikke tas grep nå, havner vi i bakleksa, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Hvordan er situasjonen i Narvik by? Ved Nordkraft Arena er det hurtiglader og på Scandic hotell er det semihurtigladere. I Parkhallen er det ladere i parkeringshuset.
Hva kan vi som lokalpolitikere gjøre for å hjelpe på denne situasjonen? Miljøpartiet De Grønne mener at vi må stille krav om ladeplasser ved nye næringsetableringer. Vi har da mulighet til å legge til rette for den utviklingen som kommer. I detaljreguleringsplaner og utbyggingsavtaler kan vi vedta dette.

I formannskapsmøtet i november ble Utbyggingsavtale for Herjangshøgda næringsområde behandlet. I avtalen stilles det krav om at minst 6% av parkeringsplassene skal tilrettelegges for EL-biler. Miljøpartiets De Grønnes representant stilte spørsmål om hvorfor antallet var så lavt. Administrasjonen svarte at de mente det var tilstrekkelig fordi de fleste lader hjemme, og at bilene i dag har lang rekkevidde.

MDG gjorde oppmerksom på at om 5 år blir det kun tillatt å selge utslippsfrie nye personbiler, at antall EL-biler vil mangedobles fremover og at det i nord allerede er underskudd på ladere. Gruppeleder i Høyre mente at man ikke kunne stille et slikt krav. Han har aldri opplevd kø ved en ladestasjon da de fleste lader hjemme, og dette synet fikk støtte fra leder i Arbeiderpartiet. Bedriftene må etter deres mening få bestemme dette selv.

Det kan se ut som H og Ap ikke er klar over at det ikke er alle som kan lade hjemme. Dersom du bor i boligbyggelag eller annet leilighetskompleks er ikke denne muligheten til stede i samme grad som de som har enebolig, og i Narvik er det en storstilt utbygging av leilighetskomplekser.
Dermed vil de som ikke kan lade hjemme være henvist til hurtiglading, noe som koster mange ganger det er å lade hjemme. Lader man hjemme om natten kan man noen ganger komme ned i kw pris på noen få ører, og en mil kostnad på under 1 kr. Kostnaden pr. mil vil jo da være et sterkt incitament for å kjøpe EL-bil.

I disse dager foreligger KlimaKur 2030, utarbeidet av Miljødirektoratet. Her listes det opp tiltak som må til for at vi skal overholde Parisavtalen. Den beskriver blant annet hva kommunene kan og må gjøre; " utnytt mulighetene i planverket" Dette er også kalt lavthengende frukter, da det ikke har en kostnad for kommunen.

MDG finner det beklagelig at ikke H og AP vil legge til rette for utslippsfrie biler. Med en slik liberal holdning til denne utfordringen utnytter de ikke sin politiske makt til å forme fremtiden i mer grønnere retning. Selv Erna og Jonas snakker om Det Grønne Skiftet, men lokalt er det ikke samme forståelse. Det bør ikke herske noen som helst tvil om at det nå haster.

nb: Harstad hadde på plass en strategi for ladeplasser allerede i 2016.

Kommentarer til denne saken