Følg dagens kommunestyre direkte her:

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina har utenriksdepartementet bedt norske kommuner om å stille all kontakt med russiske byer og kommuner i bero. Om dette skal løses gjennom å sette samarbeidet på pause eller å avslutte helt, lar departementet kommunene selv bestemme.

Delte meninger

I Tromsø har kommunestyret der bestemt seg for å kaste vennskapsbyavtalene sine i søppelbøtta, mens Bodø har valgt strategien med frys.

I Narvik har diskusjonene rundt dette pågått en stund. Blant de som har tatt til ordet er SVs Vegard Johan Lind Jæger som mener det vil være uklokt å avslutte samarbeidet, og vil ha en frys, mens Høyres Paul Rosenmeyer allerede tidlig etter at krigen i Ukraina brøt løs, tok til orde for å bryte helt.

Ordfører Rune Edvardsen har valgt å ikke ha noen bastant oppfatning om det ene eller andre av de to alternativene bør velges, og har vist til at dette er noe kommunestyret skal få ta stilling til.

Anbefaler frys

Rådmannen har nå utredet saken, og anbefalingen er å fryse vennskapsbyavtalene som Narvik har med de to kommunene Tosno og Kingisepp. Det foreligger også en alternativ innstilling som vil innebære at vennskapsbyavtalene avsluttes med umiddelbar virkning.

I sin utredning kommer rådmannen inn på at Utenriksdepartementet ønsker at kommunene skal ta affære med sine russiske vennskapsbyavtaler, men overlater til den enkelte kommune å funne ut av hvordan det skal skje. Dette har medført ulike konklusjoner i kommunene. Noen fryser samarbeidet, mens andre terminerer.

Rådmannen omtaler det som beklagelig at departementet har overlatt spørsmålet til den enkelte kommune. Reaksjonen burde vært lik.

Rådmannen mener imidlertid at det er viktig med en snarlig avklaring fra Narvik kommunes ståsted, og spørsmålet er derfor om Narvik kommune nå bør formelt avslutte disse vennskapsavtalene, eller sette dem på pause.

Håper på regimeendring

I sin saksutredning skriver rådmannen at Narvik kommune først og fremst ønsker å sende et signal om at Russlands aggresjon mot en suveren stat ikke er akseptabel og at krigen må stoppes.

– Vi ønsker ikke å ramme folk til folk-samarbeid eller å bidra til å stigmatisere det russiske folk, men vi er nødt til å sende vårt tydelige signal til Russland.

– Det er kjent at russiske myndigheters retorikk i stor grad har handlet om at Vesten ekskluderer og motarbeider Russland. Det er derfor grunn til å tro at en endelig avslutning av vennskapene vil kunne misbrukes til å forsterke disse påstandene overfor det russiske folk, skriver rådmannen.

Rådmannen ber oss videre huske at den russiske befolkningen også er splittet og undertrykt, med en opposisjon som er utsatt for trusler og forfølgelse.

– En frysing av avtalene vil derimot kunne bevare håpet om fremtidig dialog og folk-til-folksamarbeid, etter det man må håpe blir en snarlig krigsavslutning og regimeendring i Russland, skriver rådmannen.

St. Petersburg

Tosno ligger noen få kilometer sør for St. Petersburg, mens Kingisepp ligger vest for St. Petersburg, bare et steinkast fra grensen til Estland.

Tosno var opprinnelig Ballangen kommunes vennskapsby, mens Kingisepp var Narvik kommunes. Etter kommunesammenslåingen i 2020, ble begge disse vennskapsbyer med nye Narvik kommune.

Også Tysfjord kommune hadde en russisk vennskapsby, Kirisji, også den beliggende nær St. Petersburg. Denne vennskapsbyavtalen er det Hamarøy kommune som i dag forvalter.