I disse kommunene er det størst ledighet

DEL

I en pressemelding fra Nav kommer det fram at det var 3.735 helt ledige i Nordland ved utgangen av august 2020. Det tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent.

Dermed har fylket fortsatt den laveste ledigheten i landet.

– Aktiviteten innenfor reiseliv i Nordland i sommer var høy og har vært et positivt bidrag for arbeidsmarkedet, Cathrine Stavnes, direktør ved Nav Nordland i en pressemelding.

I august er det registrert 2.705 delvis ledige i Nordland. Det er en nedgang på 281 delvis ledige fra utgangen av juli, mens antall helt ledige har hatt en nedgang på 245 fra forrige måned.

– Det er gledelig at vi fortsatt ser nedgang i ledigheten, skriver Stavnes.

Stor variasjon i ledighet blant Nordlandskommunene

Femten av fylkets kommuner har lavere ledighet enn 2,5 prosent i august.

Lavest ledighet finner vi i kommunene Vevelstad og Hattfjelldal. Høyest ledighet finner vi i Moskenes kommune med 7,8 prosent helt ledige, deretter følger Værøy med 7,0 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 3,2 prosent, Narvik 3,1 prosent og Rana 3,0 prosent.

I Evenes er ledigheten på 3,3 prosent, og i Hamarøy 2,6 prosent. Nav Troms og Finnmark har ennå ikke laget noen statistikk for arbeidsledigheten i landets nordligste fylke.

Utlyste stillinger i denne måneden

Totalt har det vært en tilgang på 823 registrerte ledige stillinger i Nordland i august. Dette er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med august i fjor.

De fleste utlyste stillingene finner vi innen helse, pleie og omsorg. Med et antall på 199 stillinger utgjør dette 24 prosent av alle utlyste stillinger i Nordland i august.

Innen butikk- og salgsarbeid er det utlyst 110 stillinger og bygg og anlegg har utlyst 77 stillinger, skriver Nav i pressemeldingen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken