Hvert femtende minutt – mer eller mindre døgnet rundt – går de 90 tonn tunge lastebilene i skytteltrafikk for å frakte jernmalmen mellom Pajala ved grensen til Finland og Svappavaara øst for Kiruna. Her lastes den om på malmtogene som skal til Narvik og utskipning.

15.000 tonn

Kaunis Iron har et uttalt håp om å få bygget en jernbane til erstatning for biltransportene, men dette er en både kostbar og langdryg affære å få på plass.

Derfor ser selskapet nå på et annet alternativ – en elektrifisert vei. Det melder Norrländska Socialdemokraten, NSD.

Elektrifisering vil ikke fjerne en eneste lastebil fra veien, men den kan ta vekk de store utslippene av karbondioksid, noe Kaunis Iron har beregnet at utgjør hele 15.000 tonn årlig. Et så stort utslipp anses ikke forenlig med samfunnets ellers høye klimamål, skriver avisen.

Teknologi-utfordring

Allerede til høsten går man derfor i gang med et forprosjekt blant annet sammen med de svenske energimyndighetene, Trafikverket, Vattenfall og Volvo.

Elektriske veier er i vinden rundt om i verden, og flere steder er det i gang små og store prosjekt. Det Kaunis Iron nå ønsker å se på, er imidlertid det aller første i et arktisk klima. Det byr på utfordringer.

– Det handler om å få teknologien til å fungere når det er kaldt, snøvær og bløtt, Andreas Lantto, logistikksjef hos Kaunis Iron til NSD.

Blant de tingene man må finne ut av, er hvordan man skal få distribuert elektrisiteten; kontaktledning i luften eller på bakken, eller skal man bruke en strømførende skinne?

Skal kjøpe lastebiler som er forberedt for el

Gruveselskapet mener at deres behov og strekningen som skal kjøres er egnet av flere årsaker. Den mest åpenbare er at det er nøyaktig de samme kjøretøyene som skal frem og tilbake år ut og år inn.

Det vil i første omgang blitt tatt stilling til om det er grunnlag for å etablere en eller flere elektrifiserte korte teststrekninger.

I Kaunis Iron mener man alvor med planene.

– Vi ønsker å komme så langt nå at når vi bytter til neste generasjon kjøretøy, så skal enkelte av disse være forberedt for elektrifisering, sier Andreas Lantto.