19. mars er det den internasjonale sosialarbeiderdagen, og vi i FO Nordland ønsker å gratulere alle sosialarbeidere med dagen og takke for den fantastiske innsatsen dere gjør for å bedre hverdagen til mennesker rundt oss. Dere står opp for trygghet.

Men selv om det er vår dag, så ønsker vi også å sette søkelyset på at sosiale og økonomiske forskjeller mellom mennesker og ulike grupper har økt og fortsetter å øke. Vi ser en tendens til at sosiale problemer, reduseres til et individuelt problem som først og fremst må løses på individnivå. Strukturelle forklaringer til sosiale problemer er ikke like fremtredende i det offentlige ordskiftet. Rettigheter blir i større grad erstattet med plikter. I den konteksten blir det «sosiale» i sosialt arbeid satt under press. Er sosiale problemer ditt og mitt eller vårt ansvar?

Sosialarbeideren sin superpower er å fremme sosial endring og utvikling, sosialt samhold, myndiggjøring og frigjøring av mennesker. Prinsippene om sosial rettferdighet, menneskerettigheter, kollektivt ansvar og respekt for forskjeller, er sentrale verdier for oss sosialarbeidere.

Selv med et alvorlig bakteppe, tenker vi at å bruke en dag i året til å feire oss selv, det gjør vi med stolthet! 19. mars skal vi gratulere hverandre med dagen, gi hverandre en klapp på skuldra og være stolte over alt vi får til!

På vegne av styret til FO Nordland

Gunhild Holthe

Fylkesleder