I Narvik fikk over 100 barn tilbud om barnehage, skole eller SFO