I Narvik fikk over 100 barn tilbud om barnehage, skole eller SFO

– Vi har gjort en kartlegging, og fortsetter med kartleggingen i dag.