Et basseng som fortsatt er lekk gjør at åpningen av Idrettens Hus blir ytterligere forsinket. Det opplyste enhetsleder ved byggforvaltningen, Tommy Eide, i bystyret torsdag.

Bassenget i Idrettens Hus skulle etter planen vært åpnet til skolestart. En lekk bassengduk som måtte skiftes, forårsaket imidlertid en utsettelse. Det var forespeilet at nytt tidspunkt for åpning ville bli i månedsskiftet oktober/november.

Nå viser det seg at dette ikke går.

– Det er lekkasje tilknyttet den nye duken. Entreprenøren jobber med dette, kunne Eide fortelle.

Ifølge Tommy Eide håper man å kunne begrense den videre forsinkelsen med tre uker.