Idrettshall i Kiruna raste sammen

Store deler av Tarfalahallen skal ha rast sammen ved 22-tida lørdag kveld.