I utkast til ny felles kystsoneplan for Narvik og Hamarøy er området ved Sørnes og Bergkråa i Tysfjord ikke anbefalt for oppdrett. Dette må være et svært viktig og verdifullt innspill til fylkeskommunen, som nå har en sak i samme område til vurdering.

Søknaden i Bergkråa er en nesten ti år gammel og svært konfliktfylt. Også problematisk forvaltningsmessig, – den kalles for et eksperiment. I mellomtiden har søker (Nordlaks) etablert oppdrettsanlegg rett over fjorden som er fem ganger større og betjenes fra Lødingen. Bergkråa med området rundt er et viktig nærområde og ressursområde, med rikt biologisk mangfold både over og under vann. Det regnes som et viktig rekrutteringsområde for den helt særegne Tysfordhummeren.

Det skal ikke være oppdrettsanlegg alle steder det er mulig, het det i en veiledning til kystsoneplanen. Dette er et glimrende eksempel på det. Allmennheten, fiskerier og biologisk mangfold trenger denne frisonen. Fylkeskommunen må følge rådet til ny kystsoneplan og avvise søknaden.