Gå til sidens hovedinnhold

Ikke riktig så elendig som redaktøren beskriver

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I fredagens ukeslutt i Fremover kommenterer redaktør Senning Andersen fraflyttingsfloken og mangelen på utdanningstilbud i Narvik. Et stadig mindre mangfold i utdanningstilbud på videregående nivå er et alvorlig problem for Narvik-samfunnet. Det er mange gode poeng i artikkelen, men den inneholder også feilinformasjon. Blant annet står det at « ... vil du utdanne deg til en jobb innen reiseliv, må du flytte vekk fra Narvik».

Høsten 2020 startet Nordland fagskole utdanningstilbudet «Reiseliv og opplevelser» i Narvik. Dette er et 60 studiepoeng-studium som går på deltid over to år. At det går som deltidsstudium er for å gi folk mulighet til å ta høyere utdanning, mens de er i jobb. Studiet har gått i Svolvær i mange år og har bidratt til både bedriftsetableringer og utvikling av eksisterende reiselivsbedrifter. Vi er derfor sikre på at tilbudet er godt tilpasset målet. Høsten 2020 startet vi nye kull i både Svolvær, Mo i Rana og Narvik.

Fagskole ble gjennom lov definert som høyere yrkesfaglig utdanning i 2018 og er av både statsråder og arbeidslivets aktører omtalt som arbeidslivets skole. Kandidater fra fagskolen blir kvalifisert til å gå rett ut i arbeid. Dosent Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania formulerte det slik: «Universitetene forbereder studentene til eksamen. Fagskolene forbereder studentene til tiden etter eksamen». Det betyr altså i korte trekk at det fagskoletilbudet som ble igangsatt innenfor reiseliv er et fullverdig tilbud for en rekke ansatte og fremtidige kandidater til arbeid innen reiselivsnæringene.

Det er et generelt problem at fagskolene og fagskolestudier blir underkommunisert og glemt i generelle beskrivelser om kompetanseheving og kompetanseutvikling. Fremover har skrevet om etablering av Nordland fagskoles reiselivsutdanning ved flere anledninger, blant annet 29. november 2019.

I år har vi supplerende opptak til studiet, ettersom det er delt opp i moduler som ikke må tas i en spesiell rekkefølge. Selv om det er viktig å peke på det som ikke er godt nok, kan en slik usynliggjøring av utdanningstilbud undergrave videre rekruttering. Vi håper derfor på drahjelp fra Fremover til å synliggjøre både reiselivstilbudet og andre fagskoletilbud i regi av Nordland fagskole.

Nordland fagskole har 5 avdelinger og 17 ulike studietilbud rundt om i fylket og har en administrasjon med adresse i Narvik. Det i seg selv kan jo oppfattes positivt for Narvik-samfunnet.

Les også

Unge voksne forsvinner fra Narvik. Og det er kanskje ikke så rart?

Kommentarer til denne saken