Per-Willy Amundsen (Frp) kritiserer konkurranseutsettinga av renholdet i Forsvaret: – På ville veier

Tar saken opp med forsvarsministeren.