Ingeborg (19) minst like tent på 2021-OL

For toppsvømmeren Ingeborg Vassbakk Løyning fra Bjerkvik er ikke OL-utsettelsen til 2021 noen krise.