Ingeborg så raset gå nedover fjellsiden. Dette møtte henne