Gå til sidens hovedinnhold

Ingen er blindere enn den som nekter å se

Artikkelen er over 1 år gammel

Fremdeles har vi klart nok mange som mener at klimakrisen er tull. Og skulle nå klimaet likevel være i forandring, så er det i hvert fall ikke menneskenes skyld. Klimaet har jo endra seg tidligere i historien. Vel, vi vet forlengst at klimaet er i sterk endring.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har også et lite mindretall, særlig i USA, som mener at jorda er flat. Hvis disse to sektene slår seg sammen, kan de hevde at eksempelvis havstigning pga avsmelting på Grønland og Antarktis - pluss volumøkningen - er umulig. Det overflødige vannet vil naturligvis renne ut over kanten.

Ut over kanten kan vi kanskje også etter hvert sende de som må rømme land og regioner som blir ubeboelige pga vannmangel og ekstrem hete?

Bladde nettopp forbi et klipp fra NRK tekst, fra 2. aug 2017: "ULEVELIG VARMT INNEN 2100. Sommertemperaturene i Sør-Asia vil innen 2100 bli så høye at det ikke vil bli mulig å overleve der, viser en amerikansk studie publisert i Science Advances. En femtedel av verdens befolkning bor i regionen". Men slikt berører selvsagt ikke Norge. Verdens befolkning er idag rundt 7,8 mrd. En femtedel blir da ca 1,56 mrd, eller 1560 millioner. Naturligvis ingenting å bry seg om.

Et gammelt irsk ordtak sier: "Ingen er blindere enn den som nekter å se".

Når klimaendringer berøres, skjer det helst som i Marius Medbys artikkel i Nordnorsk Debatt 16. juli i år. "Slik blir Tromsøværet i 2070 --". Sommertemp. på 25º pluss, toppet med et forlokkende strandbilde fra Telegrafbukta.

Ja, slike dager kan nok komme, men det mest sannsynlige er klimaforskernes advarsel om det som følger etter "varmere"; nemlig "våtere og villere" på våre breddegrader, mens ørkentilstandene griper om seg på sørligere bredder, bl a nordover fra Middelhavet. Etter hvert fulgt av folkeforflyttninger her også.

Vi kan vente våte og milde vintere der mye av snøen kommer ferdigmåket, men også vintere med snømengder langt over siste vinters gavepakke. Er det ikke forlengst på tide å bygge ut - i HELE landet - transportmiddelet som viser seg vanskeligst for værgudene å knekke, jernbanen? Flere og flere land ser dette. I Norge skal vi bare øke på med bygging av mer motorveier og flere flyplasser, så snart denne hersens koronaen er avviklet.

Vår regjering arbeider nå med to nye motorveiprosjekter mellom Agder/Rogaland og Trøndelag, ett via vestkysten og ett via Østlandet. Pluss mye annet på motorveisida. Det skal bygges ny storflyplass på Helgeland. Alt i alt masse transportårer og sentre, med utslipp som kan flytte år 2100 nærmere 2020. Men får vi kanskje en Nord-Norgebane også? Nei, er du gal! Den brenner jo ikke olje! Ja,ja, bare under bygginga, men det monner jo ikke.

I Norge skal vi altså utvinne og bruke ennå mer olje. Vi skal øke produksjon og forbruk av det meste, også alt sånt vi neppe trenger. Men så kan vi jo tulle litt med elbiler, elbusser og elferjer. (Det e jo så arti for ongan, for vi skal selvsagt først og fremst ut og fly).

Men de som ikke vil se, og som har en tidshorisont på maks èn valgperiode, de må vi hjelpe ut av sin posisjoner, med våre stemmesedler. Til beste for de som fortsatt skal bo på jorda vår, og det er du, dine barn og barnebarn.

Da vi valgte våre ledere var det for at de skulle lede oss gjennom nytt og ukjent terreng. De ble ikke valgt for å dilte i sporene til de dummeste av sine forgjengere, men for å finne ut hvordan kursen best kan settes videre. Da er egenpåført blindhet feil navigasjonsutstyr.

Litt konsistens og konsekvens bør man forvente av de som går ut på meningsmarkedet. De samme som i sin motstand mot Nord-Norgebanen peker på at den forårsaker store natur- og andre miljøskader, klapper derimot i hendene til de enorme naturødeleggelsene vindkraft og nye motorveier forårsaker. Ødeleggelser så svære at jernbanen stort sett blir usynlig i sammenligning. Dette kaller noen naturvern.

Noen blåser opp Nord-Norgebanens negative virkninger på reindrift og viltbestand, uten å innrømme at i denne sammenhengen blir jernbane et voldsomt framskritt, forutsatt moderne byggemetoder. Årsaken er selvsagt at nye motorveier - som blir alternativet - enten blir drapsmaskiner for tamdyr og vilt, eller effektivt må dele opp og sperre av beiteområdene med høye gjerder. Med moderne brubaner passerer tamdyr og vilt uforstyrret, noe Kina forlengst har demonstrert, med brubaner over tusener av kilometer.

I motsetning til motorveiene vil betydelige jernbanestrekninger - fra 30/40 og opp til mer enn 70 % - ligge under bakkenivå. Visuelt, og på alle andre måter, vil dette bare plage nisser og dverge. Og selv om det tilsynelatende er disse som har styrt prosessen om Nord-Norgebanen de siste 100 år, må de vel ikke nødvendigvis fortsette sitt samfunnsnedbrytende virke til evig tid?

Kommentarer til denne saken