Ingen flytting av ungdomsskoleelever fra Ankenes i 2020

Bengt Berntsen.

Bengt Berntsen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevFørst vil jeg benytte anledningen til å takke lærere og ledere knyttet mot skolene i hele Narvik kommune for en fantastisk innsats i en svært heftig periode under den pågående Covid 19-krisen. Som FAU-leder og forelder er jeg dypt takknemlig for den innsatsen dere har lagt ned for å opprettholde en best mulig «normal» skolegang. Jeg bøyer meg i støvet.

Til saken:

I mars 2017 ble ny ungdomsskolestruktur lagt ut til høring. I korte trekk omhandlet den følgende forslag til endringer. Fire alternativer for ungdomsskolestruktur utredes økonomisk og pedagogisk.

Ny ungdomsskole bestående av ungdomsskoleelever som i dag sokner til:

- Framnes og Parken ungdomsskole

- Framnes og Parken ungdomsskole, samt Ankenes skole

- Framnes og Parken ungdomsskole, samt Bjerkvik skole

- Framnes og Parken ungdomsskole, samt Bjerkvik og Ankenes skole

Framnes Fau var svært kritisk til en høring som kun omhandlet ungdomsskolene. Dette redegjorde vi grundig for ved en rekke anledninger. Blant annet på innspillsmøte 4. mai 2017. På dette innspillsmøte redegjorde vi også for den alvorlige situasjonen Narvik kommune har satt seg i over flere tiår med liten og ingen vedlikehold av skolebygg. Å kun vurdere ungdomskolene, og da spesielt Ankenes ungdomsskole som er så knyttet opp mot barneskolen, ble av oss oppfattet som å diskutere deler av helheten.

FAU ved Framnes ungdomsskole foreslo nedlegging av alle de fire sentrumsnære ungdomsskolene for å bygge en stor ungdomsskole i sentrum. Vi anså dette til å være det absolutt beste økonomiske og pedagogiske forslag. Merk siste. Og ikke minst, dette vil frigjøre kapital til bygging av ny barneskole i sentrum samt å ivareta, altså utbedre og vedlikeholde, barneskolene i Narvik kommune. Det vil si prioritere at de minste bevarer nærskolen.

Politikerne valgte den minst gunstige økonomiske løsningen ved å vedta en ny skole kun for elever som sokner til tidligere Framnes og Parken ungdomsskole. En løsning administrasjonen aktivt advarte mot.

Ut fra det vedtaket som ble fattet etter høringen er det interessant at man i 2018 endrer slik at den nye skolen også vil ha plass til elever som nå sokner til Ankenes og Bjerkvik ungdomsskole. Det er til og med kjøpt inn pulter og møbler for denne gruppen.

At man nå politisk (ikke administrativt) foreslår flytting av elever fra Ankenes ungdomsskole til den nye ungdomsskolen er å bruke en gylden bakdør. Det er ikke forenelig med en sunn og god prosess å hamre løs på administrasjonens anbefaling på folkemøter for så å snikinnføre upopulære vedtak. Tilstanden til bygget på Ankenes ungdoms- og barneskole var velkjent for alle også i 2017.

Nå er naturlig nok elever og foreldre på Ankenes opprørt over at man i 12. time skal foreta en flytting, midlertidig eller permanent.

Jeg har óg en sterk mistanke om at dette kan være lovstridig i forhold til behandlingen av ungdomsskolestrukturen i 2017 og nærskoleprinsippet.

For FAU Narvik ungdomsskole er den foreslåtte flyttingen kun kjent gjennom media. Det kan ha en sammenheng med at vi ikke ønsker elever fra Ankenes til byen. Eller rettere sagt, vi ønsker det ikke NÅ.

Narvik ungdomsskole har vært igjennom tre heftige trangbodde år. Mange av utfordringene vi har stått i, har versert i media og fylket har underveis levert en mildt sagt hard dom over hvordan man valgte å løse sammenslåingen av tidligere Parken og Framnes ungdomsskole. På toppen av det hele kom Covid-19.

Ledelsen, lærerene og elevene trenger en «soft» overgang til den nye skolen, få tilpasset det nye bygget og ristet av seg de siste tre årene. Først da vil man være klar til å ta imot den fantastiske gjengen av elever og lærere fra Ankenes og også kanskje fra Bjerkvik. Vel og merke hvis dette skulle bli utfallet av en ny skolestruktur. Ikke gjør samme feil som ble gjort ved sammenslåingen av tidligere Parken og Framnes. Lær av de negative erfaringene.

Inntil da må man selvfølgelig gjøre byggtekniske grep for å ivareta elever på Ankenes best mulig.

Gjør den påfølgende prosess og høring om ny skolestruktur grundig.

Inntil da har dere ikke annet valg enn å følge beslutningen dere tok i 2017.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags