Årsaken er at Finansdepartementet ikke regner elektriske fremkomstmidler, med unntak av elbil, som motoriserte i denne sammenhengen, forklarer HR-selskapet Infotjenesters rådgiver Espen Øren.

– Det betyr at elektriske motorsykler, elsykler og elsparkesykler ikke gir rett til kilometergodtgjørelse etter statens satser, sier han.

Han peker på at myndighetene dermed gjør det mer lønnsomt å være forurensende.

Du får heller ikke kilometergodtgjørelse om du går eller bruker en vanlig sykkel på deler av jobbreisen.

Ansatte som bruker eget fremkomstmiddel, som motorbåt, snøscooter, ATV, moped eller motorsykkel, etter godkjenning fra arbeidsgiver, kan få skattefri kilometergodtgjørelse etter statens takster. Godtgjørelsen i 2019 er 2 kroner per kilometer.