Under onsdagens siste dag på fylkestingets samling i Mo i Rana ble Regional Transportplan for perioden 2022–33 behandlet.

I innstillingen til RTP har fylkesrådet satt skredsikringen av Beisfjordveien på såkalt marginal-lista, altså nevnt i planen uten at det er satt noen dato når den skal prioriteres.

Dette synes Marianne Dobak Kvensjø (H) ikke er holdbart, og foreslo at skredsikring av Beisfjordveien ved Holmila gis nødvendige prosjektmidler og blir gjennomført i første periode av handlingsprogrammet.

– Slik kunne vi ha sikret at permanent skredsikring av Beisfjordveien ville vært på første del av prioriteringslista, forteller Dobak Kvensjø til Fremover.

Men forslaget fikk ikke gjennomslag, og i stedet ble altså skredsikringen av Beisfjordveien ikke tatt inn i planen utover å være nevnt på marginallisten.

Hun legger ikke skjul på skuffelsen er stor for at fylkestinget ikke vil prioritere skredsikringen, og at de dermed må man se langt etter en skredsikringstunnel.

Hun er også skuffet over at fylkestinget nå ikke prioriterer nødvendig sikring av fylkesveien som har enorm betydning for de vel 800 innbyggerne, så vel som næringsliv.

Høyre-politikeren var i forrige uke til stede på folkemøtet i Beisfjord hvor det ble informert om de midlertidige løsningene som skal komme på plass. Hun sier seg enig i det som innbyggerne påpekte at det er kun en skredsikringstunnel som vil gi innbyggerne en trygghet mot snøskred.