Regjeringen foreslår innstramminger i reglene for telefonsalg. Forbrukerombudet, som stadig mottar klager om pågående telefonselgere, støtter forslaget.

Mange forbrukere blir oppringt av telefonselgere til tross for at de har reservert seg mot telefonsalg, og henvendelsene topper klagestatistikken til Forbrukerombudet.

Følgelig har regjeringen lagt fram en lovproposisjon for Stortinget med forslag om innstramminger.

– Vi må kunne forvente fra næringsdrivende at de respekterer valget til dem som har reservert seg mot telefonsalg. Derfor foreslår vi lovendringer som skal sikre at forbrukere som har reservert seg, i størst mulig grad skal slippe denne salgsformen, sier forbrukerminister Solveig Horne (Frp).

Blant tiltakene er at næringsdrivende ikke skal kunne drive telefonsalg overfor egne kunder som har reservert seg, at det ikke kan innhentes samtykke på vegne av flere næringsdrivende, og at telefonnummer som brukes til telefonsalg, skal være søkbare i nummeropplysningstjenesten.

For frivillige organisasjoner opprettholdes dagens regler, men de vil ikke kunne sende forespørsel om støtte som ser ut som et krav om betaling.

Forbrukerombudet er fornøyd med de nye reglene.

– Forbrukerne sikres med dette en mer effektiv beskyttelse mot uønskede salgshenvendelser, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

– Endringene vil sikre at det er forbrukernes reservasjoner som blir respektert, og at telefonsalg kun skjer til dem som faktisk ønsker det. Det er veldig viktig, sier hun.