Innfør graderte innkrevinger av bompenger uten noe som helst forbehold

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er bestandig krangel og helvete der politikere ikke blir enige om hvilke måter som skal benyttes ved innkreving av bompenger. En enkel måte er å montere bompengebrikker på nye biler som blir solgt i landet, og dette gjelder også brukte biler ved å innkalle disse brukte bilene til ettermontering av bompengebrikker. Løsningen er å bruke bompengebrikker ved registrering av passeringer ved bompengestasjonene i landet som sendes elektronisk til Skatteetaten. Dette danner grunnlaget til å beregne hvor mye hver enkel bileier skal bli krevd for bompenger på skatteoppgjøret.

En rettferdig måte å innkreve bompenger på er å finansiere bompengene over statsbudsjettet. Det vil si at hver enkel bileier blir skattlagt med bompenger på det endelige skatteoppgjøret. Bompengene skal samsvare med inntekten hos hver enkel bileier slik at innkreving av bompenger ikke skal slå urettferdig ut hos bileiere. Dette kan bli løst på den enkleste måten ved å innføre graderte bompengesatser ut ifra inntekten hos hver enkelt bileier. Innkreving av graderte bompenger gjøres ut ifra hvilken inntektsgruppe hver enkel bilfører som skal bli skattlagt på skatteoppgjøret. Et eksempel er å inndele inntektene i fire grupper der G-en (grunnbeløpet) er en avgjørende faktor ved beregning av bompenger. Det benyttes et grunnbeløp (G) som er på kr 99 858 etter justering pr 01.05.2019.

Den første inntektsgruppen er mellom 0,00-6,00 G med arbeidstakere som har inntekter opptil kr 599 148 skal betale kr 0,00 i bompenger. Dette er lavtlønnede arbeidstakere med hovedinntekt i hver husstand som ikke har annen inntekt i tillegg sliter med å klare de faste og nødvendige utgiftene i hverdagen. Mesteparten av lavtlønnede arbeidstakere er avhengige av å bruke bil for å komme til og fra jobb. De har ikke råd til å mer enn en bil i husstanden ettersom de har råd til kun en bil og det er i jobbsammenheng.

Den andre inntektsgruppen er mellom 6,00-9,00 G med arbeidstakere som har inntekter mellom kr 599 148 - 898 722 skal betale 50 % i bompenger. Er bompenger ved hver passering opprinnelig kr 20,00 skal det betales kr 10,00 i bompenger. Dette er den inntektsgruppen med normale inntekter der bileieren og eventuelt samboer/ektefelle som også er bileier har råd til å ha to biler i husstanden. Forutsetning er at samboer/ektefelle er i jobbsammenheng med normal inntekt og bruker selv bil til å komme til og fra jobb. Samboerne/ektefellene er uavhengige av hverandre dersom det skulle oppstå situasjoner som medfører ekstraordinært behov ved bruk av bil i husstanden. Det vil si at det er lettere å ha to biler for å kunne komme raskt til og fra bestemmelsesstedet i akutte tilfeller.

Den tredje inntektsgruppen er mellom 9,00-12,00 G med arbeidstakere som har inntekter mellom kr 898 722 – 1 198 296 skal betale 100 % i bompenger. Er bompenger ved hver passering opprinnelig kr 20,00 skal det betales kr 20,00 i bompenger. Dette er den inntektsgruppen med normalt høye inntekter der bileieren og eventuelt samboer/ektefelle som også er bileier. Forutsetning er at samboer/ektefelle er i jobbsammenheng med normalt høye inntekt og bruker selv bil til å komme til og fra jobb. Begge samboerne/ektefellene bruker bilene til andre ting som privat kjøring utenom jobbsammenheng. De har råd til å ha mer enn to biler i husstanden og det er minst en bobil utenom de to andre bilene.

Den fjerde inntektsgruppen over 12,00 G og oppover med arbeidstakere som har inntekter over kr 1 198 296 skal betale 200 % i bompenger. Er bompenger ved hver passering opprinnelig kr 20,00 skal det betales kr 40,00 i bompenger. Dette er den høytlønte inntektsgruppen med høye inntekter der bileieren og eventuelt samboer/ektefelle som også er bileier. Forutsetning er at samboer/ektefelle er i jobbsammenheng med høye inntekter og bruker selv bil til å komme til og fra jobb. Begge samboerne/ektefellene bruker bilene til andre ting som privat kjøring utenom jobbsammenheng. De har råd til å ha mer enn to biler i husstanden og det er luksusbiler og bobil i tillegg til de to andre bilene i jobbsammenheng. Dette er den inntektsgruppen som bruker bilene sine mer enn til jobbsammenheng som resulterer i økt forbruk og mer forurensning. I tillegg blir veiene mer slitt som kreves store vedlikehold og i verste fall må det bygges nye veier som blir en stor utgiftspost i statsbudsjettet. Bompengene skal utgjøre 200 % for denne inntektsgruppen med inntekter over 12,0 G, det vil si kr 1 198 296 og oppover. Dette samsvarer med økt slitasje på veiene at bompengene skal utgjøre 200 % av opprinnelig bompenger.

Ut ifra opplysningene som fremkommer i innlegget er det helt riktig at høytlønte arbeidstakere i denne inntektsgruppen med inntekter over 12,00 G, det vil si inntekter over kr 1 198 296 skal betale dobbelt bompenger. Noe annet er det ikke snakk om fordi lavtlønte arbeidstakere skal slippe å betale bompenger og sponse der høytlønte arbeidstakere blir «fritatt» for bompenger. De høytlønte blir innkalt til kurs, konferanser, osv et annet sted lengre unna arbeidsstedene sine får godtgjort utgiftene sine til mat, opphold og reiser. Dette er enkelt å forstå som ikke trenger å bli utdypet mer, fordi inntekter over 12,00 G, det vil si inntekter over kr 1 198 296 forklarer alt og gir en god dokumentasjon på saken om bompenger.

Arnt Elling Hanssen

Leder og 1. valg i Pensjonistpartiet Sortland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken