Bakgrunnen er at batterier som ikke blir sortert ut og håndtert riktig utgjør en stor brannrisiko i avfallsbransjen. Ett eneste lite batteri er nok til å starte en brann, og nesten 80 % av brannene på gjenvinningsanlegg med kjent årsak skyldes feilsorterte batterier og småelektronikk med batterier.

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

– Brannene oppstår i hovedsak når batterier og småelektronikk feilaktig havner i restavfallet eller en av de andre fraksjonene, sier André Christensen, daglig leder i HRS Miljø.

Bedre sortering, kunnskap og bevissthet i både husholdninger og hos næringslivet er helt nødvendig for at mengden feilsorterte batterier og branner reduseres.

Som et tiltak for å redusere brannrisikoen innfører nå HRS et avviksgebyr på 10.000 kroner for feilsorterte batterier som havner i andre avfallsfraksjoner. Avviksgebyret gjelder næringskunder.

– Vi håper at gebyret skal virke preventivt, slik at brann- og sikkerhetsrisikoen for våre anlegg, ansatte og samfunnet rundt reduseres kraftig, sier Christensen.

Farlig avfall

Brukte batterier, både litium og tradisjonelle, forårsaker ofte tilløp til brann ved avfallsmottakene rundt om i landet.

– Et lite litiumbatteri i et leketøy kan være nok. Havner dette i restavfallet eller papiravfallet for eksempel så kan det fort gå galt, sier Christensen.

Batterier skal derfor sorteres og leveres inn som farlig avfall, skriver HRS.

– Det er strengt forbudt å kaste batterier, elektriske og elektroniske produkter sammen med annet avfall. Det kan føre til brann hjemme hos deg selv, på kontoret, under transport og inne på avfallsanleggene, legger Christensen til.