Innstilt på forlik, men hun har klare krav

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt er sikker på at langtidsplanen ikke blir sendt i retur – på nytt.