Torsdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) fram folketallene for tredje kvartal. Den viser nedgang for kommunene i regionen de siste tre månedene.

Ser man på utviklingen så langt i år, og de siste 12 månedene, ser det straks litt hyggeligere ut for flere av kommunene.

Artikkelen fortsetter under rammen.

Bykommunene vokser

Statistikken viser at de fire bykommunene Narvik, Harstad, Bodø og Tromsø alle har vokst så langt i år. Men selv om bykommunene vokser, har veksten gått ned i Bodø, Tromsø og Harstad.

I fjor var Narvik den eneste av disse bykommunene som hadde hatt nedgang i folketallet de ni første månedene.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

Doblet innvandring gir økning

Så langt i år har Narvik gått i pluss på antall innbyggere. Så langt i 2022 har det blitt 21 flere innbyggere i Narvik. Ved samme tidspunkt i fjor var det en nedgang på 126 innbyggere.

132 barn har blitt født, mens 171 innbyggere har dødd. Det gir et fødselsoverskudd på –39 innbyggere.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

Samtidig har 519 personer flyttet til Narvik hittil i år, mens 744 personer har flyttet ut. Innvandringen har doblet seg siden tredje kvartal i fjor; 347 personer har innvandret til kommunen de siste ni månedene, mens 62 har vandret ut. Det gir en nettoinnflytting på 60 personer.

Alt i alt er det 21.551 innbyggere i Narvik ved utgangen av september i år. I fjor var dette tallet 21.535. Det betyr at narvik har vokst med 16 innbyggere de siste 12 månedene.

SSB forventer nedgang i folketallet de neste tiåra. SSB forventer at Narvik i 2030 er 21.116 innbyggere, mens forventninga for 2050 er 20.050.

Evenes blir litt færre

Kvartalstallene for Evenes viser at kommunen har mistet 15 innbyggere det siste kvartalet. Så langt i år har kommunen blitt 29 innbyggere færre. Det er mer enn samme tidspunkt i fjor, da man hadde blitt 16 færre innbyggere iløpet av årets første ni måneder.

Mens Narvik har en dobling i innvandringa fra tredje kvartal i fjor, har Evenes en liten nedgang. I fjor var tallet 11, i år 9. Alt i alt viser tallene at nettoinnflyttinga til Evenes ligger på –20, altså at flere flytter ut enn inn i kommunen.

Det gir en befolkningsnedgang på –29 så langt i år, som nesten er en dobling fra fjorårets –16 samme tid.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

Det har også blitt født færre barn i Evenes så langt i 2022 enn tredje kvartal i fjor. Tallet døde ligger stabilt; 16 så langt i år, 15 samme periode i fjor.

Alt i alt er det 1305 innbyggere i Evenes ved utgangen av tredje kvartal i år, mens det på samme tidspunkt i fjor var 1308. Det betyr at Evenes har mistet tre innbyggere de siste 12 månedene.

I motsetning til Narvik, forventer SSB befolkningsvekst i Evenes de neste åra. Forventet folketall i Evenes i 2030 er 1437, mens det i 2050 ventes være 1453 innbyggere.

Gratangen stabilt

Gratangen har siste kvartal ligget stabilt på folketallsutviklinga. Men ser man på utviklingen så langt i år, har de blitt én innbygger mer. Tredje kvartal i fjor viste en nedgang på 18 innbyggere så langt det året.

Så langt i år har det blitt født dobbelt så mange barn som samme periode i fjor; en økning fra to til fire fødte. Det er også færre som har dødd så langt i år enn samme periode i fjor.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

Ser man på nettoinnflytting har Gratangen fått syv nye innbyggere så langt i år. Iløpet av de første ni månedene i fjor, hadde imidlertid syv innbyggere flyttet ut.

Alt i alt er det 1071 innbyggere i Gratangen ved utgangen av tredje kvartal i år. Ved utgangen av tredje kvartal i fjor lå folketallet på 1074. Det er med andre ord en nedgang på tre innbyggere de siste 12 månedene.

SSB forventer en økning i folketallet i Gratangen de neste åra. Forventet folketall i 2030 er 1094, mens det i 2015 er ventet 1139 innbyggere.

Større nedgang for Tjeldsund

Kvartalstallene viste at Tjeldsund har blitt 15 innbyggere færre siste kvartal. Hittil i år har Tjeldsund mistet 37 innbyggere. Det er en klar økning fra samme periode i fjor. Iløpet av de tre første kvartalene i 2021 hadde kommunen en nedgang på 3 innbyggere.

Det ble født færre barn i Tjeldsund så langt i år enn samme periode i fjor, mens dødstallene ligger stabilt.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

Innvandringen er nesten halvert de siste 12 månedene. Innflyttinga har også gått ned, mens utflyttinga har gått opp. Det gir kommunen en nettoinnflytting på –16 innbyggere så langt i år.

Selv om nedgangen har økt, har SSB forventninger om at Tjeldsund skal vokse med rundt 200 innbyggere de neste åtte åra. Forventet folketall i 2030 er 4357, mens forventet folketall i 2050 er 4370.