Folkemøtet i Beisfjord som Narvik kommune og Nordland fylkeskommune inviterer til onsdag kveld vil innbyggerne få informasjon om status rundt skredsikringen av Beisfjordveien.

Fra fylket kommer seksjonsleder transport og infrastruktur Lars Petter Klette Kaski som vil gi en redegjørelse om status i deres arbeid knyttet til rassikring av Beisfjordveien.

Under folkemøtet vil også Rune Arnøy fra aksjonsgruppa for sikker Beisfjordvei informere om deres arbeid.

Kommunen håper at flest mulig vil møte opp på Beisfjord skole onsdag ettersom dette møtet ikke vil bli sendt direkte.

Det var 21. januar i år at et stort snøskred gikk over Beisfjordveien. Bygda med over 700 innbyggere ble isolert i flere dager, og de første dagene var innbyggerne også uten strøm. En person var nær ved å bli tatt av snøskredet.