UNN og Sweco inviterer 5. november til åpent informasjonsmøte om nye Narvik sykehus, som skal oppføres på tomta ved siden av sykehjemmet på Furumoen. I tillegg vedtok Narvik kommune i september at det skal bygges et helsehus på 7.000 kvadratmeter nært sykehuset og sykehjemmet.

I invitasjonen skriver UNN og Sweco at de inviterer til informasjon om utforming av tomtene, atkomstforhold og parkering i området. Møtet er åpent for alle interesserte, og det vil være åpning for spørsmål og innspill.