Narvik kommune og Ofotfjorden vannområde inviterer tirsdag kveld til åpent folkemøte om Prestjordelva i Bjerkvik.

I invitasjonen skriver kommunen at bakgrunnen for møtet er bekymringsmeldinger fra grunneiere og turgåere over flere år. Bekymringene har handlet mulig forurensning, forsøpling og deponering av masser i eller rundt Prestjordelva.

– Kommunen og vannforvaltningen kan ikke alene forbedre miljøet for Prestjordelva. Dette vil kreve stor innsatsvilje fra alle: grunneiere, bedriftseiere, lag og foreninger, turgåere – og kanskje skoleklasser og barnehager. Kommunen vil derfor invitere til et bredt og stort samarbeid der alle må bidra, skriver kommunen i invitasjonsbrevet.

Møtet finner sted i gymsalen på Bjerkvik barne- og ungdomsskole.